Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hämeen työllisyyshankkeiden vaikuttavuutta lisätään

Lehdistötiedote   •   Helmi 04, 2011 17:06 EET

Hämeen ELY-keskus aloittaa työllisyyshankkeiden tuloksien parantamiseen keskittyvän Työttömästä toimijaksi -tukihankkeen rahoittamisen. Keskeisenä menetelmänä hankkeessa käytetään Instrumental Enrichment -oppimistaitojen kehittämismenetelmää, jota juurrutetaan osaksi Hämeen ELY-keskuksen rahoittamien työllisyyspoliittisten hankkeiden toimintaa.

Instrumental Enrichment -ohjelma koostuu harjoitustehtävistä, jotka on jaettu 14 osaan. Niitä kutsutaan instrumenteiksi. IE-harjoitukset sisältävät mm. päättelytehtäviä, avaruudellista hahmottamista ja numeeristen sarjojen harjoituksia. IE-ohjelmaa voidaan hyödyntää mm. pääsykoevalmennuksen tukena, täydennyskoulutuksessa, yrityksissä niiden ottaessa käyttöön uutta teknologiaa ja tuotantomenetelmiä, oppimistaitojen kehittämisessä ammatinvaihdon yhteydessä tai pitkäaikaistyöttömien työelämävalmiuksien parantamisessa.

Työttömästä toimijaksi -hankkeen toteuttaa lahtelainen Korjaavan opetuksen yhdistys ry. Kohderyhmänä ovat Kanta- ja Päijät-Hämeen työllisyyspoliittisten hankkeiden henkilöstö sekä työttömät työnhakijat.