Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hämeenlinnassa Hattelmalantiellä puhdistetaan maaperää

Lehdistötiedote   •   Helmi 25, 2011 09:33 EET

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Neste Markkinointi Oy:n Hattelmalantie 2:ssa sijaitsevan Poltinahon Neste Express -aseman öljyhiilivedyillä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Pilaantuneita maita on arviolta 2 200 m3ktr ja pilaantuneeksi arvioidun alueen pinta-ala noin 615 m2. Puhdistustyö on tarkoitus toteuttaa tämän kevään aikana.

Pilaantunut alue on puhdistettava, ettei siitä aiheutuisi haittaa terveydelle ja ettei se rajoittaisi kiinteistön jatkokäyttöä. Päätöksessä on myös edellytetty, että kunnostuksen yhteydessä selvitetään mahdollinen kohdekiinteistön ja naapurikiinteistöjen pohjaveden pilaantuminen, koska kohde sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä Ahveniston pohjavesialueella.

Maaperä on pilaantunut pitkän ajan kuluessa polttoaineen jakelutoiminnan seurauksena; alueella on ollut jakeluasema 1960-luvulta asti. Aluksi asemaa piti Oy Gulf Oil Ab. Vuonna 1973 asema siirtyi Kesoil-verkostoon ja vuonna 1998 edelleen Nesteen väreihin. Polttonesteiden jakelu Hattelmalantie 2:ssa päättyy vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi alkuvuodesta 2011.

ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maaperä kaivetaan pois ja kuljetetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu ympäristölle haittaa. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Maria Väänänen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 842 2650     

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680

Päätös