Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hämeeseen on perustettu opinto-ohjauksen yhteistyöryhmä

Lehdistötiedote   •   Loka 28, 2010 00:00 EEST

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on perustanut Hämeen opinto-ohjauksen yhteistyöryhmän, jonka toimikausi päättyy 31.12.2012. ELY-keskus toimii yhteistyöelimenä, joka edistää strategiansa mukaisesti Hämeen oppilaitosten ja TE-toimistojen ohjaushenkilöstön yhteistyötä. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2007-2012 painottaa opinto-ohjauksen ja moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä. Suunnitelmassa korostetaan koulutuksen keskeyttämisen vähentämistä, missä yhtenä keinona on opinto-ohjauksen kehittäminen. Opinto-ohjauksen saatavuutta luvataan parantaa. Opinto-ohjauksen kehittämisessä tavoitteena on yksilöllisten ohjaustarpeiden entistä parempi huomiointi. Aikuisopiskelun osuvuutta ja tehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön asiakaslähtöiset tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut. Hämeen opinto-ohjauksen yhteistyöryhmä on perustettu näiden tavoitteiden toteuttamisen tueksi. Yhteistyöryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja: Kristiina Juusti, kulttuuri- ja koulutusasiantuntija, Hämeen ELY-keskus Varapuheenjohtaja: Anne Tapaila, projektikoordinaattori, Hämeen ELY-keskus Jäsenet (ja varajäsenet): Markku Loiskekoski, vararehtori, Hyria koulutus (Jari Pöyhönen, opinto-ohjaaja, Koulutuskeskus Salpaus) Eija Lantta, opintoasiainpäällikkö, LAMK (Pirjo Kuisma, kehittämispäällikkö, HAMK) Arja Tuusjärvi-Eloranta, oppilaanohjaaja, Heinolan kaupunki, perusopetus (Tarja Ijäs-Paavola, opinto-ohjaaja, Riihimäen kaupunki, perusopetus) Ari Partanen, opinto-ohjauksen lehtori, Hämeenlinnan kaupunki, lukio-opetus (Pirjo Ahtiainen, opinto-ohjaaja, Lahden kaupunki) Leila Taipale, ammatinvalintapsykologi, Forssan TE-toimisto (Marika Loikkanen, koulutusneuvoja, Hämeenlinnan TE-toimisto) Jorma Lehtomäki, ammatinvalintapsykologi, Päijät-Hämeen TE-toimisto (Tanja Ruuttula, ammatinvalintapsykologi, Heinolan TE-toimisto) Sihteeri: Pirjo Virtanen, erikoissuunnittelija, Hämeen ELY-keskus. LIsätiedot: Erikoissuunnittelija Anni Lautala, puh. 040 711 541.