Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hämeessä vesistöt keskiarvotasolla ja pohjavettä tarvittaisiin lisää

Lehdistötiedote   •   Marras 30, 2011 23:40 EET

Yhä jatkuvan poikkeuksellisen lämpimän sään ja runsaiden sateiden vuoksi maaperä on kyllästynyt vedestä ja pintavalunta on nostanut järvien vedenpintaa paikoitellen rajusti. Yleisesti vedenkorkeus on silti vain ajankohdan keskiarvotasolla eikä tulvimisen vaaraa ole. Pohjavedenpinnat eivät ole vielä nousseet, mutta niiden lasku on taittunut, ja tilanne on hitaasti parantumassa.  

Päijät-Hämeessä Hartolan Jääsjärven vedenkorkeus on ajankohdan keskiarvotasolla. Jääsjärvestä virtaa  Tainionvirtaan 10 kuutiometriä vettä sekunnissa eli noin 90 % siitä, mitä normaalisti marraskuun lopulla. Heinolan Ala-Rievelin vedenkorkeus on myös pitkän aikavälin keskiarvossa. Lahden Vesijärvessä vedenkorkeus on kymmenkunta senttimetriä tavanomaista alempana. Päijänteessä vedenpinta on Kalkkisissa yli ajankohdan keskiarvon noin 10 cm. Kalkkistenkosken kautta vettä on virrannut Päijänteestä enemmän kuin yleensä tähän aikaan vuodesta eli runsaat 270 m3/s.  Orimattilan Mallusjärvessä vesi on tavanomaisella marraskuun lopun tasolla. Padasjoen Vesijaon vedenkorkeus on ajankohdan keskiarvotasolla. Vesijaosta purkautuu Palsankosken ja Sumperinvirran kautta noin 90 % keskimääräisestä virtaamasta, Palsankosken uoman kautta 0,7 m3/s ja Sumperinvirran kautta 0,8 m3/s.

Kanta-Hämeessä Hauhon reitillä Iso-Roineveden vedenkorkeus on ollut hieman alle keskitason koko syksyn. Nyt vedenkorkeus on kääntynyt hienoiseen nousuun, mutta on edelleen noin 20 cm keskiarvotason alapuolella. Hämeenlinnan Lammin Pääjärvessä vedenkorkeus on ajankohdan tavanomaisella tasolla, ja vettä purkautuu Teuronjokeen keskiarvomäärä eli hieman yli kaksi kuutiota sekunnissa. Lammin Ormajärven pinta on nousemassa keskiarvotasoon. Hausjärvellä Puujoen Varunteenkoskessa vedenkorkeus vaihtelee jokivesistölle tyypillisesti sateiden myötä, ja viime päivien runsaat sateet ovat kääntäneet vedenkorkeuden rajuun nousuun. Vesi on noussut muutaman viime päivän aikana yli 60 cm ja on ylittänyt keskiarvotason. Vettä virtaa nyt noin 9 m3/s eli 130 % tavanomaiseen verrattuna. Jokien moninkertaistunut virtaama on selityksenä Janakkalan Kernaalanjärven vedenpinnan poikkeuksellisen voimakkaaseen nousuun, ja nyt vesi on saavuttanut keskiarvokorkeuden. Vanajavesi on Hämeenlinnan kohdalla myös kohonnut erittäin nopeasti ja lähestyy pitkäaikaisen keskiarvon lukemia. Hämeenlinnan Rengon kaupunginosan Kyynäröisessä on vedenkorkeus noin 10 cm keskiarvoa ylempänä. Lopen Lairossa veden pinta on samoin hieman yli ajankohdan keskiarvotason. Hämeenlinnan Kalvolan Äimäjärvessä vesi on ajankohdan keskiarvossa. Tammelan Liesjärvessä ja Pyhäjärvessä vesi on pysytellyt kesän ja syksyn melko tarkasti keskiarvotasolla. Liesjärvestä purkautuu nyt noin 65 % ajankohdan tavanomaisesta vesimäärästä eli noin 0,4 kuutiometriä sekunnissa Turpoonjokeen ja Pyhäjärvestä Loimijokeen noin 70 % keskiarvomäärästä eli 4 m3/s.

Pohjavedenpinnat laskun jälkeen tasaantumassa

Pohjavedenpinnat ovat tasaisesti laskeneet Hämeessä kevään jälkeen. Nyt lasku on kääntymässä nousuun, mutta edelleen ollaan alle keskiarvolukemien suurilla pohjavesialueilla, joilla muutokset tapahtuvat hitaasti. Pienillä pohjavesialueilla pohjavesi on noussut selvästi ja nyt ollaan keskiarvolukemissa. Pohjavesitilanne on suunnilleen samanlainen kuin vuosi sitten: pohjavettä kaivataan nytkin lisää.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Harri Mäkelä, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 629

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680