Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Härkää sarvista ja Lutunen edustavat Keski-valtakunnallisessa kilpailussaSuomea

Lehdistötiedote   •   Loka 04, 2010 11:09 EEST

Parhaat käytännöt 2010 -kilpailu esittelee maaseudun kehittämisohjelmissa syntyneitä hyviä käytäntöjä ja levittää hyödyllisiä toimintamalleja eri puolille Suomea.

Kilpailuun jätettiin 173 ehdotusta 5 eri kilpailusarjassa. Näiden joukosta 20 hanketta on edennyt kilpailun finaaliin. Keski-Suomesta finaaliin ovat yltäneet Härkää sarvista ja Lutunen I -kehittämishankkeet. Kilpailun voittajat julkistetaan lokakuun 7. päivänä Helsingissä, Vanhalla ylioppilastalolla järjestettävässä Maaseutugaala 2010 -tilaisuudessa.

Härkää sarvista edistää laidunnusta

Härkää sarvista -hanke edistää laidunnusta luonnon ja maiseman hoitokeinona Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. Hanke järjestää hoitoa sellaisille alueille, jotka ovat erityisen arvokkaita luonnon tai maiseman kannalta. Samalla myös paikalliset ihmiset saadaan mukaan luonnon monimuotoisuuden edistämistyöhön. Hyödyn saajina ovat etenkin karjatilalliset, yhdistykset ja kyläyhteisöt, mutta myös kaikki maaseudulla asuvat ja käyvät.

”Perinnebiotooppien, kuten ketojen, hakamaiden, niittyjen ja metsälaidunten lajirunsaus perustuu niiden jatkuvaan käyttöön tai hoitoon. Maisemalaidunnus on oikein suunniteltuna hyvä hoitokeino säilyttää monimuotoinen kulttuurimaisema, ja lisäksi se monipuolistaa karjatilojen toimintaa. Laiduntavat eläimet ylläpitävät ja elävöittävät avointa maisemaa sekä hoitavat luonnon monimuotoisuutta”, kertoo projektipäällikkö Kaisa Raatikainen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Hankkeessa osoitetaan laidunnuksesta hyötyviä alueita laidunkäyttöön, avustetaan hoidon suunnittelussa ja järjestämisessä, tehostetaan eri tukimuotojen käyttöä neuvonnassa ja ohjataan mahdollista lisärahoitusta hoidon toteuttamiseen. Luonnon monimuotoisuuden hoidosta maksetaan pääasiassa maatalouden ympäristötuen erityistukien muodossa. Maatilojen kokonaisvaltainen erityistukisuunnittelu on yksi hankkeen toimintatavoista.

Härkää sarvista -hanketta hallinnoi Keski-Suomen ELY-keskus, ja hanke toimii toukokuun loppuun 2012 asti.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kaisa Raatikainen, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), puh. 040 584 5295, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Härkää sarvista –hankkeen kotisivut

 Lutunen jatkaa pohjoisen Keski-Suomen luontoreittihanketta

Lutunen I on jatkoa pohjoisen Keski-Suomen luontoreittihankkeelle, jossa toteutettiin maastoreittejä, karttoja ja opasteita. Hankkeen ansiosta on syntynyt kaupallistettavia luontoreittituotteita. Hankkeeseen osallistui noin 20 yritystä.

Elinkeinojen kehittämishankkeen tärkeimpiä tuotoksia ovat reitistön kohde- ja tarinapankin kokoaminen paikalliskulttuuria hyödyntäen sähköisen reittikarttapalvelun yhteyteen, valokuvapankin tuottaminen sekä reittien tuotteistamista tukevan tuotteistamismallin laatiminen. Hankkeen tuottama aineisto löytyy osoitteessa www.luonnonvoimaa.net/luontoreitit.

Reitistöjen käyttöaste ja tunnettuus ovat hankkeen myötä nousseet. Myös alueen matkailuyritykset ovat kiinnostuneet reiteistä ja niiden tuotteistamismahdollisuuksista. Luontomatkailualan lisäksi hankkeesta ovat hyötyneet muun muassa paikalliset asukkaat.

Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy:n hallinnoiman hankkeen projektipäällikkö Reijo Himanen kertoo, että Lutusesta on poikinut uusia hankkeita. Näissä hankkeissa toteutetaan matkailun mm. resurssipankki sekä yritysryhmän kehittämishanke, jossa on mukana 13 yritystä.

Lutunen I –hankkeen rahoitti Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Reijo Himanen, Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy
puh. 044 459 8726, etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi
www.luonnonvoimaa.net/luontoreitit