Valtioneuvosto

Hätäkeskusten toiminta parantunut merkittävästi - uudistus etenee suunnitelmien mukaisesti

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 09:25 EEST

Sisäasiainministeriö on toimittanut eduskunnan hallintovaliokunnalle selvityksen hätäkeskusuudistuksen toimeenpanosta. Hätäkeskusuudistus käynnistyi valtioneuvoston selonteolla vuonna 2007 ja sitä toteutetaan eduskunnan vuoden 2008 selonteossa olevien linjausten mukaisesti.

Hätäkeskuspalveluita on kyetty merkittävästi parantamaan viime vuosien aikana. Tänä vuonna yli 92 prosenttiin hätäpuheluista vastataan tavoitteen mukaisesti 10 sekunnissa. Vuonna 2006 vastaava prosenttiluku oli 71.

Myös kansalaisten tyytyväisyys hätäkeskuksista saamiinsa palveluihin on keväällä 2010 tehdyn kyselyn mukaan erittäin hyvä (4,33/5). Vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla hätäpuheluita tuli hätäkeskuksiin 1442000. Samana aikana hätäkeskusyksikköön tuli 24 kantelua, valitusta tai selvityspyyntöä. Kuudessa tapauksessa päivystäjän toimissa oli huomautettavaa, todetaan sisäasiainministeri Anne Holmlundin eduskunnalle toimittamassa selvityksessä hätäkeskusuudistuksen toimeenpanosta.

Hätäkeskustoiminnan visio on, että Suomessa toimii viimeistään vuonna 2015 yhtenäinen, verkottunut ja luotettava valtakunnallinen Hätäkeskuslaitos, joka ensimmäisenä lenkkinä vastaa avun tarpeeseen viipymättä ja ammattitaitoisesti. Selvityksen mukaan vision edellyttämät keskeiset päätökset mm. hätäkeskustoiminnan strategiasta, aluejaosta ja hätäkeskusten sijainnista on tehty ja hankkeet käynnistetty. Uudistus etenee suunnitelmien mukaisesti aikataulussa.

Hätäkeskustoiminnan ja tietojärjestelmän kehittäminen luovat selvityksen mukaan uusia edellytyksiä poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä rajavartiolaitoksen tiiviimmälle yhteistyölle. Tämä tulee mahdollistamaan viranomaisten resurssien nykyistä joustavamman käytön.

Hätäkeskuspalveluiden saanti turvataan ja varmistetaan uudistusprosessin kaikissa vaiheissa. Hätäkeskusuudistus toteutetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa noudattaen ja henkilöstön kanssa keskustellen ja noudattaen säädettyjä yhteistoimintamenettelyjä, selvityksessä todetaan.

Selvitys hätäkeskusuudistuksen toimeenpanosta löytyy osoitteesta http://www.intermin.fi/suomi/hakehanke

Lisätietoja: valtiosihteeri Antti Pelttari, 050357 7194, pelastusylijohtaja Pentti Partanen,071 878 8400, tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, 071878 8450