Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Haettavissa avustusta luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin

Lehdistötiedote   •   Syys 22, 2010 16:48 EEST

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä on haettavissa tukea kulttuuriyrittäjien ja alan kolmannen sektorin tuote- tai palvelukehitystoimintaan. Määräraha on tarkoitettu vuosien 2010–2011 aikana toteutettaviin hankkeisiin. Haettavana oleva määräraha on suuruudeltaan 500 000 euroa. Hakuaika päättyy 29.10.2010.

 

Rahoitettavia hankkeita voivat olla:

  • uusien tuote- tai palvelukonseptien kehittäminen ja pilotointi sekä
  • taiteen ja kulttuurin alojen yhteistyössä muiden toimialojen yritysten ja toimijoiden kanssa tekemä asiakaslähtöinen tuote- tai palvelukonseptien kehittäminen.

 

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon hankkeen todennettu tarve, innovatiivisuus ja sen toteuttamiskelpoisuus. Lisäksi arvioidaan hankkeen taloudellisia menestymismahdollisuuksia.

 

Avustukset on tarkoitettu oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Niitä ei myönnetä yksityishenkilöille.

Rahoituksen hakijoina voivat olla taiteen ja kulttuurin toimijat, kuten alan yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Lisäksi hakijoina voivat olla taiteen ja kulttuurin sekä muiden toimialojen muodostamat yhteistyöverkostot, joissa päävastuullinen toimija on taiteen tai kulttuurin alalta.

 

Määrärahasta ei tueta digitaalisiin päätelaitteisiin tarkoitettujen kulttuurisisältöisten hankkeiden tuotekehitystä tai kulttuurin matkailullista tuotteistamista, joita varten on opetus- ja kulttuuriministeriöstä erikseen osoitettu määräraha.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

 

Hakeminen

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella n:o 1. Hakemuksista tulee käydä selville hankkeen tarkoitus ja tarkka kuvaus, toteuttamisaikataulu, kustannusarvio (mukaan lukien samaa tarkoitusta varten haetut/saadut muut valtionavustukset) ja rahoitussuunnitelma sekä riittävät tiedot hakijasta ja hankekumppaneista sekä hakijayhteisön taloudesta.

 

Valtionavustus ei voi kattaa hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää. Määrärahasta ei myönnetä toiminta-avustuksia eikä tukea investointeihin tai laitehankintoihin.

 

Hakemukset toimitetaan osoitteella: 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
PL 29 
00023 VALTIONEUVOSTO

Viimeinen hakupäivä on 29.10.2010. Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys.

 

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. (09) 160 77385, etunimi.sukunimi@minedu.fi