Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Haitallisia vieraskasvilajeja torjutaan jälleen

Lehdistötiedote   •   Kesä 15, 2011 17:22 EEST

Vikuri – vieraskasvilajit kuriin –hankkeen työntekijät kiertävät jälleen kahtena tiiminä maakuntaa ja tekevät tarkistus- ja torjuntakäyntejä maanomistajien kanssa sovituille kohteille. Edellisvuoden mukaisesti kohdelajeina ovat pääasiallisesti jättiputket ja jättipalsami.

Hanke tarjoaa ilmaista torjunta-apua - esiintymäilmoituksia kaivataan

Keski-Suomessa kartoitetaan yleisöilmoitusten avulla haitallisten vieraskasvilajien, erityisesti jättiputkien ja jättipalsamin, levinneisyyttä. Ilmoituksia voi tehdä hankkeen kotisivujen kautta sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse hankesuunnittelijalle. Pienenkin esiintymän ilmoittaminen on tärkeää, koska kattavaa tietoa jättiputkien ja -palsamin levinneisyydestä Keski-Suomen alueella ei entuudestaan ole. Ilmoituksia on tähän mennessä kertynyt yli 200, mutta todennköisesti tiedossa on vasta pieni osa kaikista esiintymistä. 

Puutarhoista karkaavat vitsaukset

Kasvava ongelma on puutarhoista leviävät haitalliset vieraskasvilajit. Huolimaton puutarhajätteen käsittely ja välinpitämättömyys lajien leviämistä kohtaan ovat pääsyitä. "Tässä toivoisin maanomistajilta suurempaa vastuunottoa. Jokaisella on vapaus kasvattaa omassa pihassaan haluamiaan kasveja, mutta samalla tulisi huolehtia siitä, että ne eivät pääse leviämään luontoon. Vierasperäisten kasvien levittämisen luontoon kieltää luonnonsuojelulakikin", muistuttaa hankesuunnittelija Hanna Lindblom. Taajama-alueilla tyypillisiä puutarhakarkulaisia ovat jättipalsami, ruttojuuret, monet aasialaiset tattaret ja jättiputket.

Jättiputket on vastikään valmistuneessa kansallisessa vieraslajistrategiassa nimetty erittäin haitallisiksi vieraslajeiksi ja ne pyritään hävittämään Suomesta vuoteen 2030 mennessä. Myös jättipalsami on useissa maissa listattu haitallisten vieraskasvilajien kärkijoukkoon. Ilmaston muuttuessa yhä useampi vieraslaji voi muuttua haittoja aiheuttavaksi. Esimerkiksi kurttulehtiruusu on jo todellinen ongelma rannikkoalueilla, mutta ei vielä Keski-Suomessa. Lajin mahdollista leviämistä luonnonympäristöihin tulisi kuitenkin seurata.

Kallis ongelma

Vieraslajit ovat kulkeutuneet uusiin elinympäristöihin ihmisen avulla. Mitä enemmän ihmiset liikkuvat ja materiaaleja kuljetetaan paikasta toiseen, sitä enemmän vieraslajeilla on leviämismahdollisuuksia. Tahattomasti siirrettyjen lajien joukkoon mahtuu monenlaisia maa- ja metsätalouden tuholaisia ja taudinaiheuttajia. Osa vieraslajeista on siirretty tarkoituksellisesti. Tunnettuja esimerkkejä tällaisista lajeista ovat monet riistalajit ja koristekasvit.

Haitalliset vieraslajit uhkaavat luonnon monimuotoisuutta ja voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita. Osa lajeista on haitallisia myös ihmisen terveydelle.

Euroopan laajuisesti haitallisten vieraslajien aiheuttamien tuhojen ja niiden torjunnan arvioidaan maksavan yli 12,5 miljardia euroa vuosittain. Suomen osalta tarkkoja tietoja ei ole olemassa, mutta vastaavien kulujen meillä arvioidaan nousevan jopa kymmeniin – satoihin miljooniin euroihin vuositasolla.

Vikuri – vieraskasvilajit kuriin –hanke on ylimaakunnallinen ja hankealue kattaa Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Keski-Suomen alueet. Hanketta koordinoi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja rahoittajana toimii Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hanke kestää vuoteen 2013.

 

Lisätietoja Vikuri-hankkeesta ja ilmoituslomake löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/ksu/vikuri

Maa- ja metsätalousministeriön laatima kansallinen vieraslajistrategia: www.mmm.fi/vieraslajit

 

Lisätietoja Keski-Suomen ELY-keskuksen  Vikuri-hankkeesta: hankesuunnittelija Hanna Lindblom, puh. 040 152 6874

 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten lyhenne on ELY-keskus. Lyhenne suositellaan kirjoitettavaksi isoin kirjaimin.