Eduskunta

Hajajätevesien käsittelyvaatimukset täysistunnon ensimmäisessä käsittelyssä

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 10:59 EET

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 2. helmikuuta ympäristönsuojelulain muutoksen sisällön. Muutoksen myötä yli 68-vuotiaat haja-asutusalueiden asukkaat vapautetaan jätevesien käsittelyvaatimuksista.

Vapautus koskee lain voimaan tullessa 68 vuotta täyttäneitä haja-asutusalueiden vakituisesti asuttujen kiinteistöjen haltijoita. Vapautus ei koske uudisrakennuksia eikä vapaa-ajan asuntoja. Muutoksella myös tarkennetaan, ketkä voivat hakea kunnalta viiden vuoden mittaista vapautusta asetuksen vaatimusten noudattamisesta. Erityisen vaikeassa elämäntilanteessa olevat asunnonomistajat voivat olla esimerkiksi työttömiä tai pitkäaikaissairaita.

Nykyinen hajajätevesiasetus kumotaan ja ympäristöministeriö laatii uuden asetuksen mahdollisimman pian. Lakimuutos ja uusi asetus voivat tulla voimaan 15. maaliskuuta 2011. Jo rakennetun kiinteistön olemassa olevan jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset vuoteen 2016 mennessä.

Lain sisältö hyväksyttiin ympäristövaliokunnan mietinnön mukaisena (YmVM 18/2010). Lain lopullinen hyväksyminen vaatii vielä toisen täysistuntokäsittelyn, mutta lain sisältöön siinä ei enää tule muutoksia