Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hajajätevesien neuvonta-avustukset haettavissa marraskuun loppuun saakka

Lehdistötiedote   •   Marras 08, 2011 19:20 EET

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia haja-asutuksen jätevesihuollon neuvontatoimintaan vuodelle 2012. Avustusta voivat saada neuvontaa hoitavat paikalliset järjestöt sekä muut järjestäytyneet yhteisöt.

Avustuksilla edistetään erityisesti haja-asutuksen talousjätevesien käsittelystä annetun, valtioneuvoston asetuksen (209/2011) toimeenpanoa. Neuvonnalla tuetaan kiinteistöjen jätevesien tarkoituksenmukaisten käsittelyratkaisujen toteuttamista. Tehostamalla jätevesineuvontaa pyritään varmistamaan, että kiinteistöjen omistajat saavat luotettavan tiedon siitä, tarvitseeko oman kiinteistön jätevesien käsittelyä parantaa.

Hakuaika päättyy 30.11.2011 ja hakemukset tulee osoittaa Uudenmaan ELY- keskukselle: PL 36, 00521 Helsinki. Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisinä. 

Lisätietoja:
Insinööri Ilkka Juva, Uudenmaan ELY-keskus, p. 040 556 3120 etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi