Valtioneuvosto

Halke käsitteli kuntalakikomitean asettamista

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 21:49 EET

Hallinnon ja aluekehittämisen ministerityöryhmä käsitteli torstaina 10. helmikuuta hallinto- ja kuntaministeri Tapani Töllin johdolla kuntalakityöryhmän raporttia sekä kuntalain kokonaisuudistusta valmistelevan parlamentaarisen komitean asettamista.

Halke puolsi komitean asettamista äänestyksen jälkeen äänin 4-2.

Parlamentaarisen komitean toimikausi kestäisi toukokuun loppuun 2013 saakka. Komiteassa olisivat jäsenet eduskuntapuolueista, Suomen Kuntaliitosta sekä kunnista. Kuntaedustajia valittaessa otetaan huomioon kunnan koko, maantieteellinen edustavuus ja kieli. Pysyvinä asiantuntijajäseninä toimisivat valtiovarainministeriön, oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön ja Suomen Kuntaliiton sekä tutkimuksen edustajat.

Komitean tehtävänä on valmistella luonnos hallituksen esitykseksi kuntalaiksi. Komitean työskentelyn pohjana on kuntalain kokonaisuudistusta kartoittaneen virkamiestyöryhmän 4. helmikuuta ministeri Töllille luovuttama raportti. Tarkoituksena on, että uusi kuntalaki tulisi voimaan vuoden 2016 alusta ja sitä sovellettaisiin vuonna 2017 alkavasta vaalikaudesta lukien.

Kuntalakityöryhmän raportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta www.vm.fi/julkaisut.

 

Lisätietoja: ministeri Töllin valtiosihteeri Juha Luukko p. 0400 567 829, ministeri Töllin erityisavustaja Timo Portaankorva p. 040 590 7956, kuntalakityöryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Päivi Laajala, p. 09 1603 2200 tai 040 482 7046 ja hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, p. 09 1603 2220 tai 050 430 8113, valtiovarainministeriö