Valtioneuvosto

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen: Kuntauudistuksella vastataan talouden haasteisiin

Lehdistötiedote   •   Marras 24, 2011 21:37 EET

Seuraavan vuosikymmenen ikärakennemuutokset haastavat kuntatalouden. Kuntarakenneuudistuksen tausta-aineistoksi valmistellun talousanalyysin ennakkotiedot osoittavat, että talousvaikeudet laajenevat 2020-luvulla koskettamaan koko kuntakenttää.

- Edessä on kansantalouden kannalta hitaan kasvun aika. Työikäinen väki vähenee, ja samaan aikaan kuntatalouden menopaineet kasvavat tuntuvasti, sanoi hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen tänään 24. marraskuuta Helsingissä.

Nykyisellä toimintamallilla vaihtoehtoina olisivat joko suuret kuntaveron korotukset tai kuntien lainakannan raju kasvu. Vaikka kunnat onnistuisivat sopeuttamaan lähivuosina toimintaansa, ennakkolaskelmien mukaan kuntien keskimääräinen veroprosentti nousisi seuraavan kolmen valtuustokauden aikana yli 24 prosenttiin ja samaan aikaan lainakanta tuplaantuisi nykyisestä. Jos kunnat turvautuisivat veronkorotusten sijasta pelkkään lainanottoon, nykyinen 5,9 miljardin nettovelka kymmenkertaistuisi vuoteen 2024 mennessä.

Myös kuntien väliset erot ovat kasvussa. Tämä näkyy jo kuntien ensi vuoden veroprosenteissa, joissa alhaisimman ja korkeimman veroprosentin kuntien välillä on yli viiden prosenttiyksikön ero ja seuraavina vuosinaero kasvaa edelleen.

- On selvää, että tällaisen kehityksen ei saa antaa toteutua. Kuntarakenteiden uudistus on välttämätöntä kuntakentän vahvistamiseksi ja hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi, totesi Virkkunen.

Virkkunen muistuttaa, ettei pelkkä rakenneuudistus riitä; samalla myös toimintamallit ja palveluprosessit on perusteellisesti uudistettava. Valtakunnallista uudistusta tarvitaan, jotta kuntapäättäjät eivät joutuisi vain oman kunnan keinoilla ratkomaan tulevaa haastetta.

- Olisi vastuutonta jättää tämä työ yksin kuntapäättäjien harteille. Muutostarve on suuri, ja tähän muutokseen kunnat tarvitsevat tukea, totesi Virkkunen.

Myös kuntien tehtäväkenttää on tarkasteltava. Virkkunen asetti tänään työryhmän selvittämään kuntien nykyisiä tehtäviä ja sitä, tulisiko kuntien tehtäviä vähentää tai muuttaa osana kuntauudistusta.

Uudet, vahvemmat kunnat mahdollistavat myös tehtävämuutoksia valtion ja kuntien välillä.

Lisätietoja: erityisavustaja Elina Laavi 040 708 2121