Valtioneuvosto

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli: Kaupunkiseutujen kuntien väliseen yhteistyöhön vauhtia uusilla välineillä

Lehdistötiedote   •   Syys 16, 2010 03:06 EEST

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa selonteossa ja sen linjauksissa on kiinnitetty erityistä huomiota kaupunkiseutuihin ja niiden yhteistyön kehittämiseen. Eduskunnan hyväksymässä selonteossa todettiin, että kaupunkiseutujen yhteistyö ei ole toistaiseksi edennyt riittävästi.

- Yhteistyön vauhdittamiseksi tarvitaan enemmän ohjausta ja tukea, mutta tarvittaessa myös sitovampia velvoitteita, sanoo hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli tänään 15. syyskuuta Kuntamarkkinoilla valtiovarainministeriön järjestämässä Kaupunkiseudut ja Paras - tulevaisuuden visiot kaupunkiseutujen kehittämiseen -seminaarissa.

Valtiovarainminiteriössä valmisteltavan kaupunkiseutujen selvityshenkilömenettely on Töllin mukaan joustava tapa selvittää ja auttaa seutuja seudun kuntien välisissä yhteistyön ongelmissa, jotka koskevat seudun maankäytön, liikenteen ja asumisen yhteensovittamista sekä palvelujen kuntarajat ylittävän käytön parantamista seuduilla.

- Valmisteltavan esityksen tavoitteena on, että kaikilla kaupunkiseuduilla saavutettaisiin sellainen yhteistyön taso, että se voi turvata pitkällä tähtäimellä seudun elinvoiman, kilpailukyvyn ja toimivuuden myös kuntalaisten kannalta, sanoo Tölli.

Kansallisesta sekä kansainvälisestä näkökulmasta tarkasteltuna kaupunkiseuduilla on keskeinen merkitys Suomen kilpailukyvyn kannalta. Kaupunkiseuduilla on suuri merkitys myös kansantalouden kannalta.

- Ei ole vain kuntien oma asia, miten asioita kaupunkiseudulla hoidetaan. Tarvitsemme aiempaa iskukykyisempiä kaupunkiseutuja, muistuttaa Tölli.

Töllin mukaan selvityshenkilömenettely ja aiesopimus, jota nyt valmistellaan Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, voivat toimia työkaluina, joilla tuetaan kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain tavoitteiden, mutta myös valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden, ilmastopoliittisen ohjelman, kansallisen ilmasto- ja energiastrategian sekä kaupunkipolitiikan periaatepäätösten toteutumista.

Lisätietoja: erityisavustaja Timo Portaankorva, puh. 040 590 7956