Valtioneuvosto

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli: Parlamentaarinen komitea asetettava ennen vaaleja

Lehdistötiedote   •   Helmi 04, 2011 16:53 EET

- Kuntalain kokonaisuudistuksen nopea käynnistäminen on välttämätöntä, jotta kiireellisimmät uudistuksia vaativat säädökset olisivat voimassa vuoden 2013 alussa alkavalla valtuustokaudella. Tarve koskee erityisesti kunnan talouden ohjausta ja tasapainotusta sekä mahdollisesti myös johtamisjärjestelmään liittyviä säädöksiä. Tulen viemään parlamentaarisen komitean nimittämisasian valtioneuvoston päätettäväksi lähiviikkoina, linjasi hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli tänään 4. helmikuuta vastaanottaessaan kuntalakiuudistusta pohtineen työryhmän raportin Helsingissä.

Töllin mukaan määrätietoisesti ja ripeästi toteutettuna kuntalain kokonaisuudistuksella saadaan vastauksia moniin päivänpolttaviin, myös pääkaupunkiseudun metropolialuehallintoon liittyviin kysymyksiin. Vaikka eduskuntavaalit ovat lähellä niin toivon, että työ saadaan välittömästi käyntiin. Kuntalain uudistuksella on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tämä puoltaa parlamentaarisen komitean pikaista asettamista.

- Kuntia koskevassa uudistamistyössä on aina muistettava kuntien perustehtävä, joka on palvelujen järjestäminen niin, että jokaisella on mahdollisuus saada kohtuuhintaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta sekä unohtamatta, että kunnilla on myös kehittämistehtäviä. Tärkeintä on ihminen ja hänen tarvitsemansa palvelut - kunnat ja lainsäädäntö ovat välineitä niiden toteuttamisessa. Kuntalakiuudistuksessakin kysymys on kunnan hallintoa ja talouden järjestämistä koskevista säädöksistä, ei kuntien lukumäärästä, muistutti Tölli.

Töllin mukaan komitean tärkeimpiä asioista on miettiä, toimivatko kunnat jatkossa vain yhdellä mallilla vai tarvitaanko maassamme erilaisia kuntamalleja, jotka huomioivat kuntien tai kuntajoukkojen erityispiirteitä ja -tarpeita. Esimerkkinä hän mainitsee metropolialueen sekä Kainuun, Lapin ja Itä-Suomen kaltaiset harvaan asutut alueet. - Toisena kohtana haluan nostaa esille kuntademokratian vahvistamisen. on mietittävä keinoja, joilla paikallis- ja aluetason päätöksentekoa voidaan vahvistaa. tämä osaltaan edistäisi myös vapaaehtoisia kuntaliitoksia, totesi Tölli.

Ensimmäisessä vaiheessa, joka ulottuisi kuluvan vuoden loppuun saakka, komitea muodostaisi näkemyksen kunnasta, kuntien asemasta tulevaisuudessa sekä määrittelisi päälinjat kunnallishallinnon kehittämiselle. Lisäksi komitea linjaisi asiat, joihin kunta- ja palvelurakenteen kehittäminen perustuisi, kuntalain roolista tämän kehityksen ohjaajana sekä mahdollisesta tarpeesta muun lainsäädännön muuttamiselle.

Tölli muistutti, että kuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmistelut tulee sovittaa yhteen. Lainsäädäntötyöstä ei saa rakentaa reviiri- tai arvovaltakysymystä. Kuntalaki on kunnallishallintoa koskeva yleislaki jatkossakin ja se on ensisijainen erityislainsäädäntöön verrattuna.

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/02_puheet/20110204Hallin/name.jsp

Lisätietoja: valtiosihteeri Juha Luukko 09 160 33048, erityisavustaja Timo Portaankorva 09 160 33006