Valtioneuvosto

Hallinto- ja kuntaministeri Tölli: Tietotekniikasta apua kielellisten oikeuksien toteuttamiseen

Lehdistötiedote   •   Loka 18, 2010 18:51 EEST

Hallinto- ja kuntaministeri Tapanin Töllin mielestä julkisen sektorin rooli hyvinvointipalvelujen tuottajana on keskeinen. Hän ei näe julkista sektoria uhkakuvaksi Suomen kansainväliselle kilpailukyvylle, mikäli hallinnossa kyetään myös jatkossa rakenteellisiin uudistuksiin.

Kuluvalla vaalikaudella on uudistettu sekä keskus-, alue- ja valtion paikallishallintoa että kunta- ja palvelurakenteita nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutosten vauhdittajina toimii tulevaisuudessakin julkisen talouden heikko tilanne, väestön ikääntyminen ja työn sekä työelämän muutokset.

Töllin mukaan hallinnon uudistuksissa on jatkossa kiinnitettävä huomiota joustavaan, nopeasti reagoivaan ja ketterään julkisen hallintoon sekä jäykkien sektorikohtaisten toimintojen purkamiseen erityisesti valtioneuvoston sisällä, mutta myös hallinnon muilla tasoilla.

Hallinnon uudistuksissa on otettava huomioon myös kielellisten oikeuksien toteuttaminen. Tölli pitää liian jyrkkiä tulkintalinjoja ongelmallisina hallinnon uudistamisen kannalta todeten samalla, että viranomaisten on toteutettava kielellisiin oikeuksiin liittyvät velvoitteensa asianmukaisesti.

Hallintoa uudistettaessa olisi kielikysymyksissä pyrittävä oikeasuhtaisuuteen, jolloin kaksikielisillä alueilla suomen tai ruotsin kielen taidon riittävälle osaamiselle sekä kielitutkinnolle tai kielikokeelle annetaan asianmukainen merkitys. Muutoin kielikysymyksistä voi tulla helposti uudistuksista irrallinen oman reviirin varjelun väline, joka vaikeuttaa tai jopa estää järkeviä hallinnollisia uudistuksia kokonaisedun vastaisesti, Tölli sanoi korostaen puhuvansa hallinnon kehittämisestä vastaavan ministerin ominaisuudessa.

Töllin mukaan hallinnon uudistamisen päämääränä ovat paremmat ja kustannustehokkaammat palvelut. Palveluprosessien kehittäminen, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen ja tuotantotapojen monipuolistaminen ovat esimerkkejä toimenpiteistä, joilla jatkossa kyetään parantamaan julkisia palveluja.

Tölli toivoo laajapohjaista keskustelua, että asiointipalveluja suomen ja ruotsin kielellä sekä mahdollisesti muillakin kielillä voitaisiin jatkossa toteuttaa keskitetysti ja kustannustehokkaasti etäyhteyspalvelun välityksellä niin kaksikielisissä kunnissa kuin muuallakin.

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli puhui maanantaina 18.10.2010 oikeusministeriön järjestämässä seminaarissa Helsingissä.