Valtioneuvosto

Hallintoa uudistamalla turvataan poliisin peruspalvelut koko maassa

Lehdistötiedote   •   Marras 16, 2010 20:22 EET

Poliisin hallintorakenneuudistuksilla on turvattu poliisin peruspalveluiden saatavuus koko maassa. Uudistusten myötä myös johtamisjärjestelmä on selkeytynyt. Poliisin valvonta-, hälytys- ja rikostutkintapalveluiden sekä lupapalveluiden saatavuus ja palveluiden taso ovat säilyneet ennallaan. Rikostutkinnan tehokkuus on parantunut. Toimintavalmiusajassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Harvaan asuttujen alueiden palvelut ja ruotsinkielisten palvelut ovat pysyneet myös entisellä tasolla.

Sisäasiainministeri Anne Holmlund antoitiistaina 16.11. eduskunnalle selvityksen poliisihallinnon uudistamisen toimeenpanosta.

- Kyseessä on itsenäisyyden ajan merkittävin uudistus poliisissa, toteaa ministeri Holmlund. Vaikka kyseessä on rakenteellinen uudistus, sen tärkein tavoite on parantaa kansalaisten arjen turvallisuutta. Tässä on mielestäni onnistuttu erinomaisesti ja sitä tukevat myös tuoreimman poliisibarometrin tulokset.

- Kansalaisille hallintouudistus näkyy tehokkaampana ja tasapainoisemmin resurssoituna poliisina, joka pystyy entistä paremmin keskittymään perustehtäviinsä, ministeri jatkaa.

Poliisin hallintorakennetta on uudistettu kahdessa vaiheessa. Vuoden 2010 alussa perustettu Poliisihallitus on toiminut vasta vajaan vuoden, joten toisen vaiheen vaikutuksia voidaan arvioida tarkemmin vasta, kun toiminnot ovat vakiintuneet. Paikallispoliisiuudistus toteutui vuoden 2009 alussa, kun maahan perustettiin 24 poliisilaitosta aiemman 90 poliisilaitoksen sijaan.

Poliisin kaksivaiheisella hallintorakenneuudistuksella on ministeri Holmlundin mukaan luotu edellytyksiä toiminnan jatkokehittämiselle.

Poliisin hallintorakenneuudistuksen keskeisimmät tavoitteet ovat olleet: palvelukykyisempi, tuottavampi ja taloudellisempi poliisi, henkilöresursseja siirretään hallinnosta operatiiviseen poliisitoimintaan, ruotsinkieliset poliisipalvelut ja harvaan asuttujen alueiden palvelut turvataan.

Poliisin toimipaikkaverkostossa ei ole tapahtunut uudistuksen aikana merkittäviä muutoksia. Poliisin toiminnan tuottavuuden kehitys on vaihdellut tulosalueittain ja tulosaluekohtaisesti tarkastellen myös alueellisesti.

Selvitys poliisihallinnon uudistamisen toimeenpanosta löytyy osoitteesta http://www.intermin.fi/suomi/kertomukset

Lisätietoja: valtiosihteeri Antti Pelttari, 050357 7194, osastopäällikkö Kauko Aaltomaa, 071878 8550