Valtioneuvosto

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma edistänyt tasa-arvotietoisuutta

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 21:41 EET

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2008-2011 loppuraportointi on valmistumassa. Pääosa ohjelman toimenpiteistä on toteutunut hyvin tai kohtuullisesti. Hyvää kehitystä on tapahtunut erityisesti ministeriöiden tasa-arvotyössä. Opetussektorilla, on edistetty tasa-arvotietoisuutta mm. opettajainkoulutuksessa, oppimateriaaleissa ja opetussuunnitelmatyössä. Naisiin kohdistuvan ja lähisuhdeväkivallan vastaista työtä on vahvistettu vastuuministeriöissä sekä valmisteltu kesäkuussa 2010 hyväksytty naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma. Hitaimmin edenneet toimet liittyvät suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, mm. palkkaerojen kaventamiseen sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008-2011 hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 17.7.2008. Ohjelmassa on kahdeksan temaattista kokonaisuutta, joiden sisällä on yhteensä 31 toimenpidettä. Teemat ovat: sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen, palkkaerojen kaventaminen, naisten urakehityksen edistäminen ja naisjohtajuus, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, tasa-arvotietoisuuden lisääminen kouluissa ja segregaation lieventäminen, naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen, tasa-arvoselonteko ja tasa-arvotyön resurssit sekä media ja tasa-arvo. Toimenpiteet konkretisoivat hallitusohjelman tasa-arvotavoitteita.

Hallitus käsitteli tasa-arvo-ohjelman loppuraporttia iltakoulussaan keskiviikkona 9. helmikuuta. Loppuraportin on koonnut sosiaali- ja terveysministeriön asettama, ministeriöiden yhteinen seurantatyöryhmä, joka on myös tukenut ja seurannut ohjelman toteuttamista.

 

Lisätietoja: erityisavustaja Susanna Korpivaara, p. 0400 322 432, johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, p. 09 1607 4494, 050 5378706 sekä ylitarkastaja Annamari Asikainen, p. 09 1607 3837, 050 512 5617, sosiaali- ja terveysministeriö