Valtioneuvosto

Hallitus esittää asumisoikeusasumisen pelisääntöihin selkeytyksiä

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 22:52 EEST

Hallitus esittää asumisoikeusasumisen pelisääntöihin selkeytyksiä Hallitus esittää asumisoikeusjärjestelmään useita pieniä muutoksia, joiden tarkoituksena on selkeyttää järjestelmää ja parantaa sen avoimuutta. Asumisoikeusasunnoista annettua lakia ehdotetaan muutettavan siten, että asukkaat pystyvät vastedes valvomaan kustannuksia paremmin ja voivat myös vaikuttaa vastikkeeseensa säästämällä hoitokuluissa. Myös viranomaisten valtuuksia valvoa asumisoikeusjärjestelmän tarkoituksenmukaista toteutumista vahvistetaan. Lakimuutos tekisi asumisoikeustalojen hoitovastikkeista vastedes talokohtaisia. Ainoastaan pääomavastikkeet eli esimerkiksi lainanhoitokulut ja isommat korjauskulut voitaisiin tasata asumisoikeustalojen kesken. Läpinäkyvyyteen ja asukkaiden parempaan tiedonsaantiin pyritään myös lisäämällä lakiin säännös omistajan velvollisuudesta antaa tietoja käyttövastikkeella katettavista menoista. Asumisoikeusasuntojen ostopalveluiden kilpailutusvelvoitetta täsmennetään siten, että ulkopuolisten palvelujen lisäksi myös konsernin sisällä tuotetut asumisoikeustalojen käyttämät palvelut olisi jatkossa kilpailutettava. Lakimuutoksilla pyritään varmistamaan, että valtion tuki asumisoikeusasumiseen ohjautuu asukkaille. Tämän vuoksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ARA:lle ehdotetaan valtuuksia valvoa asumisoikeustalojen käyttövastikkeiden määräytymisperusteita ja niistä annettavia tietoja. Säännösten noudattamisen turvaamiseksi aluehallintovirastot voisivat ARA:n aloitteesta määrätä uhkasakkoja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta. Lisätietoja: Hallitussihteeri Anu Gentz, ympäristöministeriö, puh. 040 590 8089, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (8.9.2010 saakka) Hallitussihteeri Heli Huuhka, ympäristöministeriö, puh. 040 585 2624, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (9.9.2010 jälkeen)