Valtioneuvosto

Hallitus esittää muutoksia ulkomaalaisen oikeuteen saada työmarkkinatukea

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 02:52 EEST

Hallitus esitti 28.10.2010, että työttömyysturvalakia muutetaan siten, että ulkomaalaisella, joka on saanut määräaikaisen jatkuvan oleskeluluvan (A-oleskelulupa) olisi oikeus työmarkkinatukeen oleskeluluvan myöntämisperusteesta riippumatta. Esitys annetaan eduskunnalle tasavallan presidentin esittelyssä 29.10.2010.

Esityksen tarkoituksena on palauttaa oikeus työmarkkinatukeen niille A-oleskeluluvan saaneille työnhakijoille, joilta se vuonna 2004 tehdyn muutoksen seurauksena poistui.

Voimassa olevan työttömyysturvalain mukaan ulkomaalaisen oikeus työmarkkinatukeen edellyttää, että A-oleskelulupa on myönnetty perhesiteen perusteella. Ehdotetun muutoksen myötä oikeus työmarkkinatukeen ei olisi riippuvainen A-oleskeluluvan myöntämisperusteesta. Ehdotettu muutos vastaisi erityisesti kansainvälistä suojelua saavien ja paluumuuttajien osalta nykyistä soveltamiskäytäntöä sekä työttömyysturvalain ennen 1.5.2004 voimassa ollutta säännöstä.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätiedot:

erityisavustaja Tapio Laakso, TEM, p. 050 396 0006

ylitarkastaja Tiina Korhonen, TEM, p. 010 60 49048