Valtioneuvosto

Hallitus esittää yli 68-vuotiaiden vapauttamista haja-asutuksen jätevesiasetuksen vaatimuksista

Lehdistötiedote   •   Syys 23, 2010 22:28 EEST

Hallitus esittää ympäristönsuojelulakiin muutosta, jolla vapautettaisiin suoraan lain nojalla lain voimaan tullessa 68 vuotta täyttäneet vakinaiset asukkaat ja kiinteistön haltijat asetuksen käsittelyvaatimuksista. Vapautus ei koske uudisrakentamista.

Lisäksi lakiin tarkennettaisiin, missä tilanteessa kunnalta voi hakea viiden vuoden mittaista vapautusta asetuksen vaatimusten noudattamisesta. Tällaisia erityisen vaikeassa elämäntilanteessa olevia kiinteistönomistajia voisivat olla esimerkiksi vähätuloiset, työttömät ja pitkäaikaissairaat.

Mikäli eduskunta hyväksyy lakiesityksen, lakimuutos tulee voimaan 1.1.2011.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina, ympäristöministeriö, puh. 050 358 1359, etunumi.sukunimi@ymparisto.fi
Erityisavustaja Hanna Ekman, ympäristöministeriö, puh. 0400 873 743, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Lisää aiheesta:

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain18 ja 103 § muuttamisesta (pdf, 168 kt):
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=121040&lan=fi

Haja-asutuksen jätevedet:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=366302&lan=FI