Valtioneuvosto

Hallitus: Finnveralle 700 miljoonaa lainojen ja takausten rahoitukseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 17:46 EET

Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveralla on valtuudet myöntää tänä vuonna yhteensä 700 miljoonaa euroa korkotuettomia investointi- ja käyttöpääomalainoja ja takauksia suomalaisille yrityksille. Myöntämisvaltuuksista päätti 8. helmikuuta hallituksen raha-asiainvaliokunta työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä.

Myöntämisvaltuus on hieman suurempi kuin Finnveran viime vuonna myöntämien korkotuettomien lainojen ja takausten määrä, mutta selvästi vähemmän kuin lamavuonna 2009. Viime vuonna Finnvera myönsi korkotuettomia investointi- ja käyttöpääomalainoja ja takauksia yhteensä noin 650 miljoonaa euroa. Näistä 220,4 miljoonaa euroa käytettiin korkotuettomiin investointi- ja käyttöpääomalainoihin ja 429,3 miljoonaa euroa takauksiin.

Myöntämisvaltuuden määrässä on otettu huomioon vuoden 2011 rahoituksen kysyntään vaikuttavat seikat, kuten talouskasvun elpyminen ja Finnveran strategian mukainen riskinoton hallittu lisääminen aloittavien yritysten ja kasvuyritysten rahoituksessa.

Vaikka talouskasvu on elpymässä, ovat erityisesti pk-sektorin yritysten rahoitusongelmat edelleen suurempia kuin ennen taloudellista taantumaa. Tilanne on kuitenkin parempi kuin vuonna 2009, varsinkin alle kymmenen hengen pienyrityksissä.

Myös pankkien yritysrahoitukselle antamat ehdot, kuten vakuusvaatimukset, ovat yrityksille edelleen melko kireät. Tämän vuoksi Finnvera Oyj:n myöntämät korkotuettomat lainat ja takaukset ovat edelleen varsin kysyttyjä. Kysyntää lisää myös suhdannerahoitus, joka on käytössä vuoden 2011 loppuun asti. Sen ehtoja muutettiin helmikuun alussa vastaamaan paremmin rahoitusmarkkinoilla tapahtuneita muutoksia.

Vuoden 2011 valtion talousarviossa on jo erikseen päätetty, että Finnvera Oyj saa myöntää vuonna 2011 alueellisen korkotuen piiriin kuuluvia luottoja enintään 128 330 000 euroa. Tämän lisäksi Finnvera voi myöntää elinkeinopoliittisin perustein tuettavien tukiohjelmien mukaisia erityiskorkotuen piirissä olevia lainoja yhteensä enintään 134 314 000 euroa. Siten Finnveran valtuudet yritysten rahoitusongelmien helpottamiseksi ovat vuonna 2011 yhteensä 962 644 000 euroa.

Valtion talousarviossa vuodelle 2011 on arvioitu, että valtiolle aiheutuu maksettavaa luotto- ja takaustappioina tänä vuonna noin 45 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Kari Parkkonen, puh. 010 606 4938