Valtioneuvosto

Hallitus hyväksyi esityksen selvitysmenettelystä kaupunkiseutujen yhteistyön vahvistamiseksi

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 02:46 EEST

Hallitus hyväksyi esityksen selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla tänään 28. lokakuuta 2010. Lakiehdotus luo puitteet menettelylle, jossa valtiovarainministeriön asettama selvityshenkilö eli kaupunkiseutuselvittäjä kartoittaa yhteistyössä seudun kuntien kanssa maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen käytön kehittämistarpeet. Menettelyn tavoitteena on kaupunkiseudun kuntien välisen yhteistyön tukeminen ja vahvistaminen sekä kaupunkiseudun elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen.

Menettelyn tarkoituksena on luoda seudulle ja seudun kunnille yhdessä pitkäjänteiset yhteistyötavat, jotka turvaavat seudun elinvoiman, kilpailukyvyn ja toimivuuden myös kuntalaisten arjen kannalta. Menettelyn tausta on viime marraskuussa eduskunnalle annetun Paras -selonteon linjauksissa, jotka eduskunta hyväksyi tämän vuoden kesäkuussa.

Menettelyä sovellettaisiin niillä kaupunkiseuduilla, joilla on tarvetta ja joilla kuulemismenettelyn perusteella voidaan arvioida saavutettavan tuloksia seudun yhdyskuntarakenteen ja palveluiden tasapainoisen kehityksen vaatiman yhteistyön edistämiseksi.

Aloitteen menettelyn käynnistämiseksi voisi tehdä yksi tai useampi seudun kunta tai menettely voitaisiin käynnistää myös valtiovarainministeriön omasta aloitteesta. Menettely voitaisiin käynnistää Paras-puitelaissa määritellyissä kunnissa. Menettelyyn voitaisiin liittää myös alueen toiminnallisen kokonaisuuden kannalta tärkeitä muita kuntia. Lisäksi menettelyä voitaisiin soveltaa myös muilla kaupunkiseuduilla, mikäli kunnat sitä yhdessä esittävät.

Kaupunkiseutuselvittäjän ehdotukset tulisi käsitellä kuntien valtuustoissa ja kuntien olisi päätettävä ehdotusten käyttöönotosta. Ellei kunta hyväksy kaupunkiseutuselvittäjän ehdotusta, on kunnan annettava siitä perusteltu lausunto kaupunkiseutuselvittäjälle, joka voi vielä tehdä kunnille uuden ehdotuksen. Valtiovarainministeriö seuraisi ehdotusten toimeenpanoa.

Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle presidentin esittelyssä 29. lokakuuta 2010. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt lain.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Katja Palonen 09 160 32202