Valtioneuvosto

Hallitus pitää metropolipolitiikan jatkamista tärkeänä

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 23:18 EET

Hallitus hyväksyi tänään eduskunnalle annettavan selonteon metropolipolitiikasta. Selonteko korostaa tarvetta jatkaa ja vahvistaa Vanhasen II hallituksen kaudella aloitettua metropolipolitiikkaa.

Metropolipolitiikka keskittyy Helsingin seudun erityiskysymyksiin. Näkökulmina ovat seudun uudistumiskyky, kansainvälisen aseman vahvistaminen, kestävä yhdyskuntarakenne, monikulttuurisuus, hyvinvoinnin turvaaminen, sosiaalinen eheys, seudun hallintarakenteet ja metropolipolitiikan toteuttamisvälineet. Selonteko listaa näiltä alueilta yhteensä 26 kehittämisehdotusta.

"Helsingin seudun kansainvälinen kilpailukyky on kansallisesti tärkeää ja se luo hyvinvointia koko Suomeen. Selonteko osoittaa, että hallituksen kolme vuotta sitten käynnistämä metropolipolitiikka on syntynyt tarpeeseen. Sen vahvistamiseksi tarvitaan entistä enemmän sitoutuneisuutta ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä sekä alueen rakenteiden uudistamista kilpailukykyä tukeviksi", toteaa asuntoministeri Vapaavuori.

Metropolialueen yhdyskuntarakentamista, asumista, liikennettä ja ympäristöä koskevien yhteisten tavoitteiden saavuttaminen voidaan turvata vain luomalla eri osapuolia sitovat yhteistyöjärjestelyt ja -rakenteet, selonteossa todetaan.

Seudun uudistumiskyvyn turvaamiseksi esitetään muun muassa korkeakoulujen välisen yhteistyön tiivistämistä, työperäisen maahanmuuton ohjelmaa ja luovan talouden toimintaympäristön vahvistamista. Metropolialueen kansainvälistä asemaa halutaan parantaa muun muassa Helsinki-Vantaan lentokenttäyhteyksiä parantamalla ja alueen kansainvälistä markkinointia tehostamalla.

Helsingin seudun kuntien välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyötä esitetään vahvistettavaksi. Seudullista joukkoliikennettä halutaan yhtenäistää lippujärjestelmällä ja kehittämällä liityntäliikennettä.

Alueen sosiaalista eheyttä vahvistettaisiin muun muassa kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta parantamalla ja jatkamalla pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa. Maahanmuuttajien kotoutumista haluttaisiin tehostaa ja maahanmuuttajavaltaisten asuinalueiden vetovoimaa vahvistaa. Metropolialueen palvelustrategialla tavoiteltaisiin palveluiden uudistamista ja sektorirajojen madaltamista.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Lasse Männistö, ympäristöministeriö,
puh. 0440 160 382, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö,
puh. 040 506 1168, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erityisasiantuntija Olli Maijala, ympäristöministeriö,
puh. 040 585 8792, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Lisää aiheesta:

www.ymparisto.fi/metropolipolitiikka:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=358475&lan=FI