Valtioneuvosto

Hallitus selkeytti yliopistojen varainkeruuta

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 19:26 EEST

Julkisoikeudellisten yliopistojen ja Aalto-yliopiston valtion vastinrahoitukseen oikeuttavaa varainkeruuaikaa jatketaan kuudella kuukaudella 30.6.2011 saakka. Esitykset sisältyvät hallituksen vuoden 2011 täydentävään talousarvioesitykseen ja vuoden 2010 IV lisätalousarvioesitykseen.

Opetusministeri Henna Virkkusen mukaan päätös tukee yliopistouudistuksen toimeenpanoa.

- Yliopistojen varainkeruu on luonut Suomeen uudenlaista lahjoituskulttuuria, joka on vasta kehittymässä. Taloudellisen taantuman aika ei ole ollut kaikkein otollisinta aikaa suurlahjoituksille, joten yliopistojen toiveesta valtion vastinrahaan oikeuttavaa jaksoa päätettiin jatkaa vielä keväälle, Virkkunen sanoo.

Yliopistojen kannalta hän pitää ensiarvoisen tärkeänä, että tämän vuoden loppuun mennessä kerätyille lahjoituksille valtio maksaa vastinrahan alkuperäisen suunnitelman mukaan heti vuoden 2011 alussa.

- Pääosa yliopistojen lahjoituksista on ilman muuta jo koossa. Toisaalta varainkeruu on sujunut jopa ennakoituakin paremmin, sillä kun valtio alunperin oli varannut vastinrahaa julkisoikeudellisia yliopistoja varten ensi vuoden budjettiin 100 miljoonaa euroa, korotettiin tuon varauksen määrä nyt hallituksen täydentävässä esityksessä 211,25 miljoonan euron tasolle.

Korotettu vastinrahan määrä vastaa julkisoikeudellisten yliopistojen omia tavoitteita varainkeruussa. Valtion sijoitus määräytyy myöhemmin 5/2 -jakosuhdelinjauksen mukaisesti riippuen aidon yksityisen sijoituksen määrästä.

_ _ _

Lisätietoja:
- erityisavustaja Laura Rissanen, 041 540 4505
- johtaja Anita Lehikoinen, 09 160 77353
_ _ _

Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt yliopistojen varainhankinnan tilanteen1.9.2010. Selvityksen mukaan julkisoikeudellisten yliopistojen hankkimien yksityisten rahalahjoitusten määrä on yhteensä noin 49 miljoonaa euroa. Tavoite vuoden 2010 loppuun mennessä on 84,5 miljoonaa euroa. Säätiöyliopistojen - Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston - hankkimien yksityisten rahalahjoitusten määrä on yhteensä noin 190,5 miljoonaa euroa ja tavoite on 240 miljoonaa euroa vuoden 2010 loppuun. TTY-säätiön varainkeruutavoitteena on vuoden 2011 loppuun mennessä tämän lisäksi vielä 10 miljoonaa euroa.