Valtioneuvosto

Hallitus sopi pienpuun energiatuen määrärahasta ja Kemeran lisämäärärahasta - Kemera-tukeen 8 milj. euron lisäys tälle vuodelle

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 23:51 EEST

Helsinki 27.10.2010

Hallitus sopi tiistaina 26.10. kuluvan vuoden neljännestä lisätalousarvioesityksestä ja vuoden 2011 talousarvioehdotuksen täydentämisestä. Esitys annetaan eduskunnalle perjantaina 29.10.

Pienpuun energiatukeen esitetään vuodelle 2011 yhteensä 13,5 miljoonan euron määrärahaa. Pienpuun energiatukijärjestelmä tulee käyttöön vuoden 2011 aikana. Pienpuun energiatuki korvaa jatkossa nykyiset kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) nojalla myönnettävät energiapuun korjuun ja haketuksen tuet. Pienpuun energiatukea koskeva lakiesitys on parhaillaan lausuntokierroksella. Eduskuntakäsittelyn lisäksi uuden tukijärjestelmän käyttöönotto edellyttää myös EU:n komission hyväksyntää.

Esitys pienpuun energiatueksi liittyy hallituksen uusiutuvan energian velvoitepakettiin, josta ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmä sopi huhtikuussa 2010. Tavoitteeksi asetettiin metsähakkeen vuotuisen käytön nostaminen 13,5 miljoonaan kuutiometriin. Tämä tarkoittaa nykyisten käyttömäärien yli kaksinkertaistamista. Jotta lisäystavoite saavutetaan, on pienpuun korjuuta tuettava korkeiden korjuukustannusten vuoksi. Samalla edistetään nuorten metsien hoidon ja ensiharvennusten toteuttamista ajallaan metsien tulevan kehityksen turvaamiseksi. Pienpuun korjuu, haketus ja kuljetus synnyttävät myös uusia työpaikkoja. Tavoitteena on, että valtion tukeman harvennusmetsien energiapuun korjuussa yllettäisiin noin viiden miljoonan kiintokuutiometrin tavoitteeseen viimeistään vuoteen 2020 mennessä.

Lisätalousarviossa esitetään tämän vuoden Kemera-tukeen 8 miljoonan euron lisämäärärahaa ja -valtuutta. Lisämääräraha käytetään metsäkeskuksiin saapuneiden ja tukea odottavien hakemusten maksatuksiin. Osa metsäkeskuksista on joutunut tuen suuren kysynnän vuoksi rajoittamaan tukimaksatuksia. Lisämääräraha parantaa tukea odottavien metsänomistajien ja toimijoiden tilannetta.

Kemera-tuen kysyntää ovat lisänneet metsänhoitotöiden kasvaneet työmäärät erityisesti nuoren metsän hoidossa ja energiapuun korjuussa. Myös Asta- ja Veera -myrskyjen tuhojen ja vuoden 2008 ennätyksellisten myyrätuhojen korjaustyöt ovat lisänneet tuen tarvetta. Lisämäärärahasta huolimatta osa kuluvana vuonna saapuneista tukihakemuksista siirtyy maksettavaksi vuoden 2011 puolelle.

Lisäksi ensi vuoden Kemera-määrärahaan esitetään alkuperäiseen budjettiesitykseen verrattuna 7 milj. euron lisäystä. Kun otetaan huomioon, että Kemera-määrärahasta siirretään 3,75 milj. euroa pienpuun energiatuki-momentille, nousevat Kemera-määrärahat vuoden 2011 talousarvioesityksessä kaikkiaan 3,25 milj. eurolla. Vuonna 2011 Kemeran määrärahataso nousisi siten 76,03 milj. euroon.

Jatkossa tukiehtoja sekä hakemis- ja myöntämisprosesseja pyritään kehittämään niin, että käytettävissä olevat varat ja tuettava toiminta vastaavat paremmin toisiaan.

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylijohtaja Juha Ojala, puh. 09-160 52280, 050-413 5515
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, puh. 09-160 52415, 040-751 8436