Valtiovarainministerio

Hallitus täydentää ensi vuoden talousarvioesitystään

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2011 21:04 EET

Korjaus 17.11 klo 14:30: poistettu rintamaveteraanien kotiin vietäviä palveluja koskeva kohta.

Hallitus esittää täydennystä eduskunnan käsittelyssä olevaan vuoden 2012 talousarvioesitykseen. Työmarkkinaratkaisuun liittyen on mahdollista, että myöhemmin syksyllä annetaan toinen talousarvioesitystä täydentävä esitys.

Määrärahoihin hallitus esittää 57 milj. euron nettovähennystä. Yhdessä tuloarvioihin ehdotettavan 90 milj. euron lisäyksen kanssa täydentävä esitys on 147 milj. euroa ylijäämäinen ja vähentää vuoden 2012 nettolainanottotarvetta. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2012 esitetään siten 6,9 mrd. euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2012 lopussa arvioidaan n. 89 mrd. euroa, mikä on noin 44 ½ % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Määrärahalisäyksiä tukemaan heikommassa asemassa olevia

Työttömyysajan toimeentulotuen parantamiseen ehdotetaan lisäystä 59 milj. euroa. Tällä summalla korotetaan työttömän peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea 120 eurolla aiemmin esitetyn 100 euron sijaan. Korotukseen sisältyy vuoden 2012 alussa tehtävä indeksitarkistus.

Rintamaveteraanien kuntoutukseen pääsyä turvataan 4 milj. euron lisäyksellä. Tämä rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuoton arvioitua suuremmalla kasvulla.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin esitetään valitusruuhkan purkamiseksi lisättäväksi 1 123 000 euroa, mistä 1 053 000 euroa kohdistuu 13 määräaikaisen viran palkkaus ja muihin menoihin vuonna 2012 ja 70 000 euroa kohdistuu yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtoon Työterveyslaitoksen valtionapumäärärahasta.

Muita lisäyksiä määrärahoihin

Ulosottolaitokselle osoitetaan lisärahoitusta 2 milj. euroa. Lisäys johtuu vireille tulevien asioiden määrän kasvusta noin 15 prosentilla.

Tampereen Työväen Teatterin peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin esitetään valtuutta, jonka mukaan hankkeelle voidaan myöntää avustusta enintään 3 milj. euroa aikaisintaan hankkeen valmistumista seuraavana kalenterivuonna, kuitenkin aikaisintaan vuodesta 2015 alkaen.

Vuoden 2012 alussa on tarkoitus ottaa käyttöön Finnvera Oyj:n omaan varainhankintaan perustuva viennin jälleenrahoitus. Hallitus esittää Finnvera Oyj:lle varainhankintaan 200 milj. euron lainavaltuutta. Sen puitteissa valtio voi myöntää Finnvera Oyj:lle lyhytaikaista lainaa tilanteessa, jossa Finnvera ei pysty hankkimaan varoja markkinoilta.

Energiatuen myöntämisvaltuuteen hallitus esittää 15 milj. euron lisäystä sekä käyttämättömän valtuuden uudelleenbudjetointiin lisäyksenä enintään 12 milj. euroa.

Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan jatkumisen varmistamiseksi valtion rahoitusta esitetään lisättäväksi 10,7 milj. eurolla.

Eräitä määrärahavähennyksiä

Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen menoja esitetään vähennettäväksi yhteensä 9,9 milj. euroa ulko-asiainministeriön ja puolustusministeriön hallinnonaloilta. Vähennys johtuu Libanonin kriisinhallintaoperaation aikataulumuutoksesta ja EU:n Libyan operaation käynnistämättä jättämisestä.

Valtion osuutta yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista alennettaisiin 29,2 milj. euroa ennakoitua suuremmasta maksutulosta johtuen. Eläkkeiden määrärahaa esitetään vähennettäväksi 14,9 milj. eurolla. Vähennys aiheutuu kustannustenjaon tarkentumisesta eri eläkejärjestelmien välillä sekä Kuntien eläkevakuutuksessa maksussa olevien valtion eläkkeiden ennakoitua hitaammasta kasvusta.

Tuloarviot hieman tarkentuneet

Varsinaisten tulojen arviota esitetään korotettavaksi nettomääräisesti 90 milj. eurolla. Tästä verotulojen osuus on 79 milj. euroa ja sekalaisten tulojen osuus vajaa 11 milj. euroa.

Arvonlisäveroarviota korotettaisiin 87 milj. euroa varsinaiseen talousarvioesitykseen nähden ja tupakkaveron kertymää puolestaan 2 milj. euroa. Apteekkimaksukertymäksi arvioidaan 10 milj. euroa vähemmän kuin mitä varsinaisessa talousarvioesityksessä ennakoitiin.

 

Lisätietoja: Budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, puh. 09 160 33036 ja neuvotteleva virkamies Juha Majanen, puh. 09 160 33105

Kieliversiot