Valtioneuvosto

Hallitus valmistelee tulevaisuusselonteon kestävän kasvun mallista

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2011 17:15 EET

Hallitus sopi neuvottelussaan 9. marraskuuta asettavansa ministerityöryhmän, jonka tehtävänä on ohjata tulevaisuuselonteon valmistelua ja toimeenpanoa. Tulevaisuusselonteon teemana on Suomen kestävän kasvun malli muuttuvassa maailmassa. Ministerityöryhmää vetää elinkeinoministeri Jyri Häkämies.

Tulevaisuusselonteko tarkastelee kehitystä seuraavien 10-20 vuoden aikana talouden, hyvinvoinnin ja ympäristön näkökulmista, globaaleissa yhteyksissään. Selonteossa tunnistetaan mahdollisia kehityssuuntia sekä asetetaan hallituksen tavoitteet ja strategiset linjaukset.

Tulevaisuuselonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna 2013. Eduskunnassa sitä käsittelee tulevaisuusvaliokunta. Selonteon tietopohjana on tutkimus- ja asiantuntijatieto yhdistettynä tulevaisuutta koskeviin arvoihin ja odotuksiin. Tulevaisuusselonteon valmistelussa samoin kuin sen toimeenpanon edistämisessä kuullaan laajasti eri sidosryhmiä ja kansalaisia.

Selonteon valmistelussa otetaan huomioon ja toimitaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden vastaavien tulevaisuuteen suuntaavien hankkeiden ja prosessien kanssa.

Hallitus antaa kerran vaalikaudessa eduskunnalle yhteiskunnan pitkän ajan valintoja käsittelevän tulevaisuusselonteon. Kunkin selonteon aihepiiri on rajattu erikseen joihinkin 10-20 vuoden ajanjaksolla keskeisiin, politiikkalinjausten kannalta strategisiin kysymyksiin. Selonteko esittää hallituksen näkemyksen käsiteltävänä olevasta asiakokonaisuudesta ja siihen liittyvistä politiikkalinjauksista. Selonteon käsittelyyn osallistuu hallituksen ohella eduskunta, ja se tarjoaa aineksia myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Valtioneuvoston kanslia vastaa tulevaisuusselonteon valmistelusta sekä sen valmistuttua linjausten toimeenpanon edistämisestä.

 

Lisätietoja: valtiosihteeri Velipekka Nummikoski, p. 09 1602 2006 ja neuvotteleva virkamies Riita Kirjavainen, 09 1602 2197, valtioneuvoston kanslia