Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hamina – Kotka siirtoviemäri vihitään käyttöön 8.2.2011

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 10:21 EET

Kymenlaakson alueella jätevedenpuhdistusta on määrätietoisesti keskitetty aina 80-luvun alusta lähtien. Yksikkökoon kasvattaminen on pienentänyt jätevesien käsittelykustannuksia. Lisäksi jätevedenpuhdistamoiden kiristyvät vesiensuojelutavoitteet on pystytty parhaiten saavuttamaan isoissa yksiköissä. Tehokkaat vesiensuojelutoimenpiteet sekä purkupaikkojen väheneminen niin yhdyskuntien kuin teollisuuden osalta ovat palauttaneet mm. Kymijoen maamme parhaimpien lohijokien joukkoon. Useasti siirtoviemärin kanssa samaan kaivantoon asennetut syöttövesijohdot ovat lisänneet yhdyskuntien sekä haja-asutuksen vesihuollon varmuutta niin normaalioloissa kuin poikkeustilanteissakin.

Hamina-Kotka siirtoviemärin rakentaminen (n. 17 km) mahdollistaa Haminan, Virolahden ja Miehikkälän jätevesien keskitetyn käsittelyn Kotkan kaupungin Mussalon jätevedenpuhdistamolla. Hankkeen toteutuessa Suomenlahdelta poistuu yksi jätevesien purkupaikka. Miehikkälän kunnan jätevesien johtaminen Mussaloon aloitetaan maalliskuussa, jolloin Summajoen jätevesien purkupaikka Miehikkälässä poistuu.

Haminan kaupunki esitti vuonna 2007 Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle Hamina-Kotka siirtoviemärihanketta toteutettavaksi valtion vesihuoltotyönä ympäristöministeriön rahoittamana. Hanke sai ympäristöministeriön aloitusrahoituksen valtion budjetista vuonna 2008 ja loppurahoituksen vuosina 2009-2010. Valtion vesihuoltotyön osuus oli 4,2 milj. euroa, josta valtion rahoitusosuus 1,5 milj. euroa. Valtion vesihuoltotyö käsitti siirtolinjan rakentamisen Nuutniemestä Kotkan Rauhalaan sekä Summanlahden pumppaamon rakentamisen. Nuutniemen jätevedenpuhdistamon muutostyöt jäivät Haminan omaksi työksi. Valtion rahoituksen takana on ympäristöministeriö.

Siirtolinjan pituus on n. 16,5 km, josta mereen on upotettu yli 10 km.

Hankkeen vihkiäiset ovat 8.2.2011 klo 11.00 alkaen Haminan Varuskuntakerholla.

Lisätietoja
Rakentamispäällikkö Juhani Leppikangas
P. 0400 252 824