Keskuskauppakamari

Handelskamrarnas mål för regeringsprogrammet: Fart på företagen, fart på hela Finland!

Lehdistötiedote   •   Helmi 17, 2011 19:13 EET

- I dagens läge behöver Finland framgångsrika företag mer än någonsin tidigare. För att kunna nå framgång behöver företagen en sund beskattning, fungerande trafikförbindelser och en verklig kommunreform av den nya regeringen, säger Centralhandelskammarens verkställande direktör Risto E. J. Penttilä vid publicerandet av handelskamrarnas gemensamma mål för regeringsprogrammet.

Huvudmålet för utvecklandet av ett sunt skattesystem ska vara en sysselsättande ekonomisk tillväxt. En allmänt stramare beskattning är inte en lösning för att få ett slut på den offentliga ekonomins skuldsättning. Tyngdpunkten för beskattningen kan försiktigt flyttas över från beskattning av arbete och företagande mot beskattning av konsumtion.

Fungerande trafikleder och infrastrukturen i anslutning till dessa stöder såväl exportsträvanden som inrikeshandeln. Vi måste få långsiktighet i trafikinvesteringarna. Riksomfattande och regionala trafikförbindelser ska fås i ordning. Man ska kunna genomföra trafikprojekt genom att dra nytta av nya finansieringsmodeller vid sidan av budgetfinansieringen.

En verklig kommunreform öppnar kommunernas serviceproduktion för konkurrens och minskar antalet kommuner. Även kommunernas uppgifter ska gallras. Konkurrensneutraliteten ska vara i sin ordning mellan den offentliga och privata serviceproduktionen.

Handelskamrarna kräver inte endast, utan de även agerar

Handelskammargruppen har engagerat sig i att främja tre stora mål under kommande regeringsperiod.

Målen är:

  • Förbättrande och förlängande av arbetskarriären
  • Främjandet av elektronisk ekonomiförvaltning och ja
  • Kommunreformen.  

Handelskammargruppen strävar efter att i dessa ärenden aktivera sina egna medlemmar till en verksamhet som för hela samhället framåt.

Ytterligare uppgifter: verkställande direktör Risto E. J. Penttilä, tfn 050 366 2395

Keskuskauppakamari
PL 1000, Aleksanterinkatu 17
00101 Helsinki
www.keskuskauppakamari.fi