Syöpäjärjestöt

Harri Vertio palkittiin työstään suomalaisten terveyden edistäjänä

Lehdistötiedote   •   Joulu 17, 2013 10:22 EET

Suomen Syöpäyhdistys on myöntänyt lääketieteen ja kirurgian tohtori Harri Vertiolle kultaisen ansiomitalin.

Harri Vertio on johtava suomalainen terveyden edistämisen asiantuntija, joka on kotimaisissa ja kansainvälisissä työ- ja luottamustehtävissään vaikuttanut tuloksellisesti syövän ja muiden kroonisten sairauksien torjuntaan Suomessa ja muualla maailmassa.

Tärkeää työtä tupakoimattomuuden edistämiseksi

Vertiolla oli Lääkintöhallituksen ylilääkärinä tärkeä rooli, kun Suomessa yhtenä maailman ensimmäisistä maista toimeenpantiin tupakoinnin vähentämiseen tähdännyttä lakia.

  Erityisesti Vertion toiminta Syöpäjärjestöissä ensin ylilääkärinä ja myöhemmin pääsihteerinä sekä Terveyden edistämisen keskuksen toiminnanjohtajana on myötävaikuttanut merkittävästi tupakoinnin vähenemiseen Suomessa. Savuttomuuden edistäminen on vaatinut ponnisteluja sekä lainsäädännön ajantasaistamiseksi että asenteiden muuttamiseksi. Vertion johdolla Syöpäjärjestöt on pyrkinyt vaikuttamaan erityisesti nuorten asenteisiin.

Vertio korostaa potilaan näkökulmaa ja kokemusta

Harri Vertio on pyrkinyt levittämään tietoa syöpävaarasta ja arkipäiväistämään syöpää ja siten vähentämään myös syöpää koskevia vääriä käsityksiä, joita vallitsi muun muassa ympäristön aiheuttamista syöpäriskeistä.

Harri Vertio on kirjoituksissaan ja esityksissään tuonut vahvasti esille potilaan näkökulman ja oman kokemuksen merkityksen vakavan sairauden kohdatessa. Tätä näkökulmaa hän on havainnollistanut ”potilaan polku”-käsitteellä, joka on mahdollistanut psykososiaalisen tuen tarjoamisen potilaalle ja tämän läheisille oikeaan aikaan ja oikealla tavalla

Harri Vertiolla oli keskeinen rooli, kun sosiaali- ja terveysministeriö valmisteli kansallisen syöpäsuunnitelman ensimmäisen osan. Hän oli työryhmän sihteeri.

Kansainvälisen Syöpäunioni UICC:n hallituksen jäsenenä Harri Vertio on vaikuttanut syöväntorjuntaan ja syöpäpotilaiden asemaan maailmanlaajuisesti.

Harri Vertion johtama Suomen Syöpäyhdistys sai vuonna 2004 UICC:n ”Paras jäsenyhdistys”-palkinnon, kun se jaettiin ensimmäistä kertaa.

Harri Vertio

Syöpäjärjestöt, pääsihteeri  2003 – 2011

Terveyden edistämisen keskus, toiminnanjohtaja 1996 – 2003

Suomen Syöpäyhdistys, ylilääkäri 1989 - 1996

Lääkintöhallitus, terveyskasvatustoimisto 1978 - 1989

Pääesikunnan lääkintäosasto 1975 - 1978

Suomen Syöpäyhdistyksen syöväntorjuntatyön ansiomitalit myöntää yhdistyksen valtuuskunta ansiomi­talilautakunnan ehdotuk­sesta. Kuluneiden 56 vuoden ai­kana on myönnetty kaikkiaan 422 mitalia, joista 9 kultaista, 193 hopeista ja 220 pronssista.

Kultaisen ansiomerkin ovat saaneet:

Presidentti Urho Kekkonen 1966

Professori Sakari Mustakallio  1969

Suomen Lions -liitto 1972

Professori Sakari Timonen 1983

Kanslianeuvos Niilo Voipio 1985

Professori Erkki Saxén 1992

Professori Lars R. Holsti1995

Lääkintöneuvos Liisa Elovainio  2006

LKT Harri Vertio  2013

Lisätietoja:
Pääsihteeri Sakari  Karjalainen puh. 0400 818 910, sakari.karjalainen(a)cancer.fi