Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hausjärven Monni sopisi tekopohjavesilaitoksen paikaksi

Lehdistötiedote   •   Marras 22, 2011 11:49 EET

Hyvinkään ja Hausjärven rajalla Monnissa on usean vuoden ajan selvitetty, voidaanko alueelle rakentaa tekopohjavesilaitos. Laitoksen tuottama vesi tulisi Porvoon, Mäntsälän ja Pornaisten seudun käyttöön. Tulosten perusteella Monnin Paukunharju on rakenteeltaan sopiva esiintymä tekopohjaveden muodostamiseen. Myös vedenlaadultaan esiintymä on moitteeton. Tuotettava vesimäärä olisi kuitenkin suunniteltua pienempi, ja siten hankkeen jatkuminen on epäselvää.

Tekopohjavesilaitoksissa raakavesi imeytetään maaperään ja se muuttuu vähitellen pohjavedeksi, joka taas pumpataan kuluttajien käyttöön. Monnin esiintymä käyttäisi raakavetenään Päijänne-tunnelin vettä. Tekopohjaveden tutkimukset käynnistettiin, koska Porvoon seudun luontaiset pohjavesivarat eivät tulevaisuudessa riitä kattamaan vedentarvetta. Myös pintavesivarat ovat niukat ja laadultaan juomavesikäyttöön heikot.

Vuosien 2010 - 2011 aikana on selvitetty Monnin pohjavesialueen rakenne, pohjaveden laatu ja virtausolosuhteet perinpohjaisesti. Näiden pohjalta on tehty virtausmalli ja maastomalli esiintymän maaperän rakenteesta sekä määritelty alustavat imeytyspaikat ja vedenottokaivojen paikat. Lisäksi tietokoneella on tehty ns. simulointiajoja eri imeytys- ja vedenottomäärille ympäristövaikutusten selvittämiseksi.

Tulosten perusteella vettä voitaisiin imeyttää ja tuottaa noin 10 000 kuutiota päivässä ilman, että toiminnasta aiheutuu haitallisia ympäristövaikutuksia. Kyseessä on merkittävä pohjavesivaranto, mutta huomattavasti pienempi kuin tavoitteeksi asetettu 20 000 - 25 000 m3 päivässä.

"Tavoitetta pienemmästä vesimäärästä johtuen ei voida vielä sanoa miten ja kenen johdolla hanke jatkuu. Putkilinjojen ja laitoksen rakentaminen on niin kallista, että siirrettävän vesimäärän pitäisi olla suurempi, jotta hanke olisi kannattava. Lisäveden saamiseksi kannattaisi tutkia mahdollisuuksia käyttää yhteistyössä seudun muita pohjavesivaroja", toteaa Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Jos hanke jatkuu, tulisi seuraavaksi ryhtyä yksityiskohtaisempaan suunnitteluun tähtääviin selvityksiin, jotka sisältävät muun muassa koepumppauksia ja -imeytyksiä.

Tutkimuksista on vastannut yhteistyöryhmä, johon kuuluvat Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Mäntsälän vesi, Pornaisten kunta, Porvoon vesi sekä Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä. Konsulttina tutkimuksissa on ollut Pöyry Finland Oy.

Asukkaille tilaisuus 30.11.2011

Yhteistyöryhmä järjestää asukastilaisuuden tutkimuksen tuloksista ja hankkeen jatkosta 30.11.2011 klo 18:00 Paukunharjun majalla osoitteessa Monninlinja 213,05800 Hyvinkää.

Lisätietoja:

  • Hydrogeologi Timo Kinnunen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 040 5173454, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
  • Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, p. 040 8422 644, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi