Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HEALFISH-hanke parantaa lohikalojen selviytymisedellytyksiä

Lehdistötiedote   •   Loka 06, 2010 18:44 EEST

HEALFISH (Healthy fish stocks – indicator of successful river basin management) on Viron ja Suomen yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on lohikalojen kuten taimenen ja lohen vaellusedellytysten ja luonnonvaraisen lisääntymisen tukeminen Suomenlahteen laskevissa joissa. Tämän lisäksi hankkeessa pyritään saamaan aikaan käytännön strategia, jolla Suomenlahden lohikalojen geneettinen monimuotoisuus säilytetään. Hanke saa rahoituksen EU:n Central Baltic IVA- ohjelmasta 2007-2013 ja kokonaisbudjetti on 1 367 710 euroa.

Hanke alkaa syksyllä 2010 ja kestää kolme vuotta. Tarkoituksena on kunnostaa Suomenlahteen laskevia jokia, jotka ovat lohikaloille soveltuvia lisääntymisalueita. Suomen puolella kunnostettavia alueita ovat Uskelanjoki, Ingarskilanjoki, Vantaanjoki, Koskenkylänjoki ja Vaalimaanjoki. Viron puolella jokikunnostuksia ja kunnostussuunnittelua tehdään kuuden jokivesistön alueella: Pirita, Võsu, Mustoja, Altoja, Toolse ja Vihterpalu. Osalle jokialueista on jo olemassa valmiit kunnostussuunnitelmat, toisten tilasta tehdään selvitys ja kunnostussuunnitelmat hankkeen aikana.

Jokien uomissa ja valuma-alueilla tehtävillä toimilla parannetaan sekä kalojen elinolosuhteita että vähennetään Itämereen kohdistuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormaa. Hyvät lohikalakannat toimivat herkkinä indikaattoreina terveestä jokiympäristöstä.

Hankkeessa täydennetään jo aiemmin toteutettuja DNA-tutkimuksia Suomenlahden alueen taimen- ja lohikannoista. Tavoitteena on saada kartoitetuksi kaikkien Suomenlahteen laskevien jokien taimen- ja lohikantojen geneettinen perimä. Tiedon avulla voidaan keskittyä mahdollisimman alkuperäisten, geneettisesti monimuotoisten lohikalakantojen lisääntymismahdollisuuksien turvaamiseen.

Monivuotisen työn tavoitteina on saada muun muassa aikaan Suomen ja Viron välinen yhteistyöverkosto, joka keskittyisi parantamaan Suomenlahteen laskevien jokien tilaa. Myös jokien ja niiden valuma-alueiden kunnostamiseen liittyvä tietotaidon määrää kasvatetaan molemmissa maissa. Tärkeä tavoite on myös lisätä päätöksentekijöiden, viranomaisten, median, kansalaisten ja elinkeinoelämän tietoa virtavesistä.

 Hankkeen suomalaiset partnerit ovat Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus ja Pro Vantaanjoki ry. Hankkeen virolaiset partnerit ovat Eesti Mereinstituu ja Tarton yliopisto.

Lisätietoja:

Markku Marttinen, ryhmäpäällikkö, Uudenmaan ELY-keskus, p. 040 722 2480 Markku Kaukoranta, projektipäällikkö, Uudenmaan ELY-keskus p. 040 843 4726
Jukka Relander, Pro Vantaanjoki, p. 050 321 5632