Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Heinolan entisen sahan kuivaamon maaperä puhdistetaan

Lehdistötiedote   •   Syys 14, 2010 13:53 EEST

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Helsingin kaupungin entisen Heinolan sahan kuivaamorakennuksen alapuolisen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Puhdistaminen pitää aloittaa neljän kuukauden kuluessa. Puhdistamisesta vastaa Heinolan kaupunki.

Alueella on kloorifenoleilla ja dioksiineilla pilaantunutta maata on arviolta 600 tonnia. Pilaantuminen on peräisin alueella vuosina 1950 – 1986 harjoitetusta sahatoiminnasta. Puusuoja-aineilla käsiteltyä puutavaraa on kuivattu kuivaamorakennuksessa, jonka maavaraiseen pohjaan on päässyt puunsuoja-aineista peräisin olevia haitta-aineita.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maaperä kuivaamon alla puhdistetaan kaivamalla pilaantuneet maat pois. Pois kaivetut maat ja maassa olevat jätteet toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan pitää valvoa puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu ympäristölle haittaa, kuten pölyämistä tai likaantumista. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 842 2685     

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 040 8422 680      

Päätös (pdf-tiedosto)