Helsingin Satama Oy:n uutiset

Helsingin Satama kehittää voimakkaasti Länsisatamaa

Lehdistötiedote   •   Elo 09, 2012 10:00 EEST

Helsingin Sataman kehittämistoimenpiteet kohdistuvat tällä vuosikymmenellä Länsisatamaan osana uutta Jätkäsaaren kaupunginosaa. Erityisesti Tallinnan liikenteen kasvu asettaa merkittäviä kehittämistarpeita. Kehittämistyön aluksi on toteutettu Länsiterminaalin parannustyöt sekä yhteistyössä HKL:n ja HSL:n kanssa uusi raitiotieliikenneyhteys.

Helsingin Satama on maamme merkittävin tavara- ja matkustajasatama. Viime vuonna sen kautta kulki yli 10 miljoonaa matkustajaa.

”Uudet nopeat ja hyvän kapasiteetin omaavat  matkustajalautat yhdistävät tehokkaasti Suomen ja Baltian maat samaksi alueeksi matkustaja-, auto- ja rekkaliikenteen osalta. Länsisatama osana kehittyvää Jätkäsaarta tarjoaa parhaat edellytykset kehittää satamatoimintaa vastaamaan matkustajalauttaliikenteen tarpeita”, kertoo satamajohtaja Kimmo Mäki.

Länsisatamassa toimii tällä hetkellä kolme varustamoa ja sieltä on nopeat yhteydet Tallinnaan ja Pietariinkin. Vuorokaudessa laivakäyntejä on parhaimmillaan yli kymmenen, alukset kuljettavat yhteensä yli 15 000 matkustajaa.

Länsisataman kehittäminen osana Jätkäsaaren uutta kaupunginosaa

Satamalta vapautuneiden alueiden rakentumisen päästyä vauhtiin Jätkäsaaressa satama-alue laajenee merelle päin. Tällä vuosikymmenellä satamaan rakennetaan uusi matkustajaterminaali, pysäköintitiloja sekä laitureita, kehitetään meriväylää, kenttäalueita ja maaliikenteen kulkuyhteyksiä. Muilta osin Jätkäsaaren asuinalue on valmistumassa ensi vuosikymmenen aikana. Rakentaminen tuo haasteita esim. maaliikenteeseen, mutta hyvällä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa saadaan haitat minimoitua.

Sataman saavutettavuus on tärkeä tekijä satamalle, sillä toimivat maayhteydet matkustajasatamiin varmistavat sen, että myös laivayhteydet Helsingin ja sen määräsatamien välillä ovat tehokkaat. Helsingin Satama kehittää yhdessä kaupungin eri toimijoiden ja varustamoiden kanssa sujuvia liikenneratkaisuja, jotka tukevat erityisesti joukkoliikenteen käytön lisäämistä matkustajasatamiin kuljettaessa. Länsiterminaalin edustan liikennejärjestelyissä on valmistumassa uusittu taksiasema, bussien pysäköintialueita sekä lyhytaikainen pysäköintialue. Ja kun raitiovaunulinja 9 aloittaa liikennöinnin Jätkäsaareen Länsiterminaalille  13.8.2012, kaikkiin Helsingin keskustan matkustajaterminaaleihin pääsee sujuvasti raitiovaunulla.

Matkustajaterminaalien tiloja uusitaan

Helsingin Sataman matkustajaterminaalien sisätiloja on uusittu keväästä lähtien. Entistä selkeämmät kulkureitit matkustajille sekä yhtenäisempi ja modernimpi ilme lisäävät myös viihtyvyyttä. Esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. materiaalien ja värien valinnoissa.

Uudistukset on tehty korostamalla lähtöportteja teippauksin ja maalauksin sekä uusimalla kalusteita. Infotornit nettipäätteineen ohjaavat matkustajia World Design-pääkaupungin eri kohteisiin.

Muutostyöt on saatu valmiiksi Länsiterminaalissa. Katajanokalla, Olympia- ja Hansaterminaaleissa työt valmustuvat vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja antavat:

satamajohtaja Kimmo Mäki, Helsingin Satama
p. 040 7218332
kimmo.maki@hel.fi

matkustajaliikennepäällikkö Jussi Malm, Helsingin Satama
p. 050 5122851
jussi.malm@hel.fi

suunnittelupäällikkö Satu Lehtonen, Helsingin Satama
p. 050 3285053
satu.lehtonen@hel.fi

rakentamispäällikkö Pekka Haikonen
p. 050 5305000
pekka.haikonen@hel.fi