HSY

Helsingin seudun kunnissa työskentelee yli tuhat ekotukihenkilöä

Lehdistötiedote   •   Helmi 17, 2011 21:34 EET

Helsingin seudun kuntiin on koulutettu yli tuhat ekotukihenkilöä. Tukihenkilöt neuvovat ja kannustavat oman työnsä ohessa työtovereitaan muuttamaan toimintatapoja ja tekemään ympäristön kannalta parempia valintoja.

Ekotukitoiminta on työpaikoille kehitetty toimintamalli, jonka avulla kiinnitetään huomiota työyhteisön ympäristöasioihin. Ekotukitoiminnan tavoitteina on ympäristökuormituksen vähentäminen, luonnonvarojen säästäminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä. Työpaikkojen ympäristökuormitusta pyritään vähentämään esimerkiksi edistämällä energiansäästöä ja vähentämällä jätteiden määrää.

Ekotukihenkilöitä on koulutettu kuntien toimipaikkoihin, kuten kouluihin, päiväkoteihin, uimahalleihin ja kirjastoihin. Ekotukihenkilöinä toimivat esimerkiksi opettajat, nuoriso-ohjaajat ja terveydenhoitajat.

Ekotukitoiminnan on kehittänyt Helsingin kaupunki, joka on vuodesta 2006 lähtien kouluttanut yli 700 ekotukihenkilöä. Osana Julia 2030 -ilmastonmuutoshanketta toimintaa on laajennettu Helsingin lisäksi myös Espooseen, Vantaalle, Kauniaisiin, Kirkkonummelle ja Keravalle. Vuosien 2009–2010 aikana uusia ekotukihenkilöitä on koulutettu nopeassa tahdissa yli 350.

Julia 2030, Ilmastonmuutos Helsingin seudulla – hillintä ja sopeutuminen, on Helsingin seudun ympäristöpalveluiden, Helsingin, Vantaan, Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen, Keravan, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin seudun liikenteen yhteinen kolmivuotinen hanke. Hanketta koordinoi HSY. Hankkeen tarkoituksena on vähentää Helsingin seudun kasvihuonekaasupäästöjä ja tuoda esiin mahdollisuuksia hillitä ilmastonmuutosta ja keinoja sopeutua sen seurauksiin. Hankkeessa kehitettävien mallien ja keinojen avulla kuntien, yritysten ja kotitalouksien on mahdollista tehokkaasti vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä. Hanke saa EU Life + -rahoitusta.

Lisätietoja:

Helsinki: Projektikoordinaattori Silja Sarkkinen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, puh. 09 310 64319
Espoo: Ympäristöasiantuntija Tuija Stambej, Espoon ympäristökeskus, puh. 09 8168 3531
Vantaa: Ympäristöasiantuntija Hanne Siikström, Vantaan ympäristökeskus, puh. 09 8392 3115
Kauniainen: Julia-projektihenkilö Virve Luomaniemi, Kauniaisten kaupunki, puh. 050 360 7586
Kerava ja Kirkkonummi: Projektipäällikkö Marika Visakova, HSY, puh. 050 308 6014