Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Helteistä huolimatta leväkesä Lounais-Suomessa kohtuullinen

Lehdistötiedote   •   Loka 01, 2010 16:45 EEST

Sisävesillä levää kesällä tavanomaista vähemmän

 Lounais-Suomen sisävesillä oli sinileviä tänä kesänä keskimääräistä vähemmän lukuun ottamatta elokuun jälkipuolta ja syyskuun alkua. Viime vuoteen verrattuna levää oli kuitenkin enemmän varsinkin loppukesällä ja alkusyksyllä.

Yli puolella sisävesien vakiohavaintopaikoista levää oli koko havaintokaudella vain vähän tai ei lainkaan. Yhdeksällä paikalla levää havaittiin ainakin joinakin viikkoina runsaasti tai erittäin runsaasti. Eniten sinilevää on ollut Kaarinan Littoistenjärvellä, missä levää on ollut heinäkuun jälkipuolelta koko ajan runsaasti tai erittäin runsaasti. Köyliönjärvellä, Turun Maarian altaassa ja Kiskon Kirkkojärvellä sinilevää oli runsaasti kolmena tai neljänä havaintokertana.

Sisävesillä koettiin voimakas levähuippu syyskuun alkupuolella viikolla 36, jolloin levää oli kaikkiaan 15 vakiohavaintopaikalla. Runsaasti levää oli tuolloin kuudella järvellä ja erittäin runsaasti kolmella järvellä. Levää oli runsaasti mm. Pyhäjärven eteläosassa. Todennäköinen syy levien runsastumiseen vielä syyskuussa oli veden jäähtyminen, minkä seurauksena vesi sekoittui jonkin verran syvyyssuunnassa, ja pohjanläheisestä vedestä kulkeutui ravinteita pintakerrokseen ja levien käyttöön. Osasyynä levähavaintojen runsauteen tuolloin oli ilmeisesti myös tyyni sää, minkä vaikutuksesta levät nousivat pintaan ja olivat helposti havaittavissa.

Merialueilla sinilevää keskimääräisesti tai keskimääräistä enemmän

Lounais-Suomen rannikkovesissä sinilevää oli tänä kesänä keskimääräisesti tai keskimääräistä runsaammin. Merialueiden vakiohavaintopaikoilla sinilevää oli heinäkuun alusta elokuun puoliväliin selvästi enemmän kuin yleensä viimeisten 10 vuoden aikana. Useimmiten levää oli vakiohavaintopaikoilla vähän, mutta runsaasti levää havaittiin yhtenä tai kahtena viikkona kesän aikana Taalintehtaan Lillvikenin ja Genbölen uimarannoilla, Merimaskun Kirkonsalmessa ja Rauman Otanlahdessa. Vakiohavaintopaikkojen lisäksi leväilmoituksia tuli myös muualta. Heinäkuun alun ja elokuun alkupuolen välisenä aikana levää oli runsaammin ainakin ajoittain mm. Uudenkaupungin Kuliluodon ympäristössä, Taalintehtaan – Kasnäsin välisellä merialueella, Mynälahdella, Hirvensalon – Satavan – Kakskerran – Paraisten välisillä vesialueilla, Askaistenlahdella, Kihdin eteläosassa, monin paikoin Korppoon vesillä ja siellä täällä muuallakin Saaristomerellä. Eteläisellä Saaristomerellä havaittiin elokuun alkupuolella monin paikoin rantaveteen tai rannalle ajautunutta kuollutta turkoosinväristä sinilevämassaa. Yhtenäisiä suuria levälauttoja ei kuitenkaan havaittu koko kesänä. Elokuun puolivälin jälkeen levää oli Saaristomeren alueella keskimääräistä vähemmän.

Merialueiden suurimmat yhtenäiset sinileväesiintymät todettiin Meri-Porin edustan merialueella elokuun puolivälin paikkeilla. Laajoja sinilevälauttoja oli erityisesti Kallon – Outoorin alueella 5 – 6 km etäisyydellä rannikosta. Rannan tuntumassa ei kukintoja kuitenkaan havaittu.

Leväseuranta päättyi

Kesäkuun alussa alkanut sinilevien viikoittainen vakioseuranta päättyi tällä viikolla. Lounais-Suomessa leviä havainnoitiin sisävesillä 23 paikalla ja merialueilla 24 paikalla. Sisävesillä levää oli tällä viikolla runsaasti edelleen Littoistenjärvessä. Neljässä havaintopaikassa levää oli vähän (Köyliön Ilmiinjärvi, Pyhäjärven Katismaan uimaranta ja Valasranta, Kemiönsaaren Dragsfjärdinjärvi). Merellä levää oli vähäisiä määriä vain Kihdin pohjoisosassa Kustavin ja Brändön rajoilla sijaitsevalla havaintopaikalla.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Janne Suomela puh. 040 7699 072