Nordens välfärdscenter

Hemvårdare behöver mer kunskap om äldres alkoholkonsumtion

Lehdistötiedote   •   Tammi 10, 2017 10:49 EET

Hemvårdare inom äldreomsorgen önskar få mer utbildning för att kunna handskas med åldringars drickande. Vårdarna efterlyser också ett bättre multiprofessionellt samarbete med exempelvis personalen inom missbrukarvården och förstahjälpen. Det visar en undersökning som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD).

- I Finland, liksom i många andra länder, har alkoholkonsumtionen bland äldre personer ökat markant under de senaste årtiondena. Vi ville ta reda på hur hemvårdspersonalens dagliga arbete påverkas då deras klienter dricker, berättar specialforskare Christoffer Tigerstedt från Institutet för hälsa och välfärd i Finland.

Undersökningen visar att berusade klienter komplicerar arbetet för hemvårdare på många sätt. Klienter som dricker ökar hemvårdarnas arbetsbörda och kan orsaka en känsla av osäkerhet och rädsla. Det kan också vara svårare att följa de befintliga vårdreglerna och -rekommendationerna, exempelvis att förse en berusad klient med medicin.

- Hemvårdarna är klart oroade över att inte ha tillräcklig utbildning för att ta itu med problem som orsakas av klientens drickande. Äldre som dricker alkohol lider ofta av flera olika sjukdomar och besvär. Vårdaren måste exempelvis fatta beslut om man kan ge en insulinspruta till någon som druckit eller om skakningar och kramper är symptom på baksmälla, sjukdom eller allmänt åldrande, förklarar Tigerstedt.

Det multiprofessionella samarbetet är viktigt för att stöda arbetet inom hemtjänsten men enligt undersökningen anser personalen att det existerande samarbetet inte fungerar tillräckligt väl. 10 hemvårdare i Helsingforsregionen intervjuades för undersökningen och forskarna konstaterar att det behövs ytterligare utredningar.

- Då allt fler äldre människor bor hemma och alkoholkonsumtionen samtidigt ökar behövs en omvärdering av hur hemvården ska organiseras och vilka färdigheter personalen behöver för att uppmuntra klienten att minska sin alkoholkonsumtion, konstaterar Tigerstedt.

How does older people’s drinking appear in the daily work of home care professionals?

Undersökningen ingår i NAD:s temanummer om alkoholens skador på andra. Artiklarna är ett urval av den forskning som presenterades under Nordens välfärdscenters internationella konferens ”Alcohol’s Harm to Others – Perceptions, Policies and Approaches” i Helsingfors hösten 2015.

Nordens välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.