Valtioneuvosto

Henkilöstökyselyn tuloksia käytetään aluehallintoviranomaisten toiminnan ja työhyvinvoinnin parantamiseen

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 09:50 EEST

Työ- ja elinkeinoministeriö
Valtiovarainministeriö

Aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset aloittivat toimintansa 1.1.2010. Valtiovarainministeriö kysyi uusien viranomaisten henkilöstön näkemyksiä muutoksesta syyskuussa 2010.

Kyselyyn vastasi 1659 henkilöä. Aluehallintovirastojen vastausprosentti oli 32 ja elinkeino, -liikenne ja ympäristökeskusten 35. Molempien viranomaisten henkilöstön vastaukset olivat samansuuntaisia. Kysymykset liittyivät mm. muutoksen johtamiseen, lähiesimiestyöhön, työyhteisön ilmapiiriin sekä henkilöstön jaksamiseen, tehtäviin ja osaamiseen.

Henkilöstö piti uudistuksessa hyvänä mm. sitä, että on tullut uusia työtovereita, toimintatapoja, yhteistyömahdollisuuksia ja tekemisen meininkiä. Toisaalta henkilöstöä huolestuttaa mm. valtion tuottavuusohjelman toteuttaminen ja huono taloustilanne. Osan mielestä myös toimintakulttuurien yhdistäminen on ollut hankalaa.

Noin puolet vastaajista on tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä lähiesimiestensä tukeen uudistuksen toteuttamisessa. Vajaa kolmannes vastaajista on tyytyväisiä ja 45 prosenttia tyytymättömiä muutoksen johtamiseen omassa organisaatiossaan.

Asema ja työnkuva ovat pysyneet ennallaan vajaalla 60 prosentilla vastaajista. Noin neljänneksen tehtävät ovat monipuolistuneet. Noin 40 prosenttia vastaajista haluaa kehittää omaa osaamistaan, mutta runsas puolet ei näe uudistuksen tähän mennessä parantaneen mahdollisuuksia kehittämiseen.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään aluehallintoviranomaisten toiminnan kehittämisessä ja aluehallinnon uudistushankkeen onnistumisen arvioinnissa. Sekä aluehallintovirastoissa että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa on jo aloitettu johtamis- ja esimiestyön valmennus mm. Valtiokonttorin Kaiku-ohjelmien avulla. Virastoille laadittaviin työhyvinvointisuunnitelmiin sisällytetään toimenpiteitä, joilla parannetaan henkilöstön jaksamista.

Lisätietoja:

VM: hallitusneuvos Tarja Hyvönen, puh. 050 555 5230 ja neuvotteleva virkamies Eeva Puttonen, puh. 040 748 8757

TEM: teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihlman, puh. 010 604 9208 ja kehitysjohtaja Matti Hermunen, puh 040 502 6179

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/ALKU-hankkeen_siirtymkauden_hlstkyselyn_2010_tulokset.pdf