Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hiidenveden valuma-alueen parhaat paikat kosteikoille on selvitetty

Lehdistötiedote   •   Syys 10, 2010 21:19 EEST

Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vihdin Vanjokilaaksossa ja Sulkavanojan alueella on valmistunut. Suunnitelman tavoitteena on osoittaa alueen viljelijöille sopivia kosteikon perustamiskohteita ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä paikkoja. Kohteita perustamalla voidaan vähentää Hiidenveden valuma-alueella vesistöihin virtaavia ravinteita ja kiintoainesta sekä lisätä alueen luonnon monimuotoisuutta.

Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi ja keskeinen virkistysalue aivan pääkaupunkiseudun tuntumassa. Järven vedenlaatu on välttävä, eikä tila parane itsekseen ilman valuma-alueen hoitoa ja kunnostusta.

"Haluamme suunnitelman avulla kannustaa viljelijöitä hakemaan ympäristötukea tai Hiidenvesi
-hankkeen rahoitusta kosteikkojen ja monimuotoisuuskohteiden perustamiseen. Suunnitelma on työkalu, joka auttaa yksityiskohtaista suunnittelua kun tukia haetaan. Toimenpiteiden toteuttaminen on kuitenkin vapaaehtoista, eikä suunnitelma velvoita maanomistajia mihinkään," kertoo ylitarkastaja Irmeli Ahtela Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Yleissuunnitelma kattaa aiempien suunnitelmien kanssa pääosan koko laajasta Hiidenveden valuma-alueesta. Tällä hetkellä on vielä käynnissä Hiidenveden lähivaluma-alueiden kosteikkoselvitys.

Nyt valmistuneessa suunnitelmassa on 76 merkittävintä kosteikkokohdetta ja 70 luonnon monimuotoisuus -kohdetta.  Raportissa on jokaisen kohteen osalta lyhyt kuvaus ja hoitosuosituksia esimerkiksi kasviston raivauksesta tai niitosta. Koko Hiidenveden valuma-alueelle olisi mahdollista toteuttaa satoja kosteikkoja.

Kosteikot perustetaan paikkoihin, joihin ne luontaisestikin sopivat. Tyypillisesti ne ovat ojanotkelmia, joissa kosteikon voi tehdä patoamalla. Usein vaaditaan kaksi tai useampikin peräkkäinen pato tai kynnys maapohjan jyrkkyyden takia. Luonnon monimuotoisuus -kohteet ovat taas yleensä erilaisia puronvarsia, peltojen reunusmetsiä tai peltojen keskellä sijaitsevia metsäsaarekkeita. Näissä on lajirikas puusto ja pensasto, jotka tarjoavat suojaa ja pesäpaikkoja monipuoliselle eläimistölle. Usein kohteilla on myös aurinkoisia pientareita, joissa viihtyy monilajinen niittykasvillisuus.

Yleissuunnitelma perustuu maastokartoituksiin, jotka on toteuttanut Silvestris luontoselvitys Oy. Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut suunnittelun ja Uudenmaan ELY-keskus on ollut työn tilaaja. Suunnittelun aikana järjestettiin kaksi tilaisuutta paikallisille asukkaille ja viljelijöille. Vastaava selvitys on Uudellamaalla tehty aiemmin Sipoonjoen valuma-alueelle.

Yleissuunnitelma (pdf, 1 Mt)

Lisätietoja:

  • Luontokartoittaja Esko Vuorinen, Silvestris luontoselvitys Oy, p. 050 538 0386, etunimi.sukunimi(at)silvestris.fi
  • Ylitarkastaja Irmeli Ahtela, Uudenmaan ELY-keskus, p. 040 517 3412, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi