Hilti (Suomi) Oy

Hilti DRS pölynpoistojärjestelmät - Pidä pöly hallinnassa

Lehdistötiedote   •   Huhti 14, 2009 09:00 EEST

Työmaiden pölyongelmaa ei voi katsoa läpi sormien. Se heikentää työskentelytehoa ja lisäksi pöly voi aiheuttaa vakavan terveysriskin, mikäli altistustasot ovat liian korkeat. Hilti DRS - pölynpoistojärjestelmät voivat auttaa pitämään pölyn hallinnassa.

Rakennusteollisuudessa pölyä syntyy monin tavoin - esim. erilaisia materiaaleja sahattaessa tai hiottaessa - seurauksena eriasteista altistumista pölylle ja riskejä terveydelle. Materiaalit saattavat olla täysin vaarattomia perinteisessä muodossaan, mutta muuttuessaan hienoksi tai erittäin hienoksi pölyksi ne voivat olla vaarallisia. Vahingollisten terveysvaikutusten lisäksi pöly vaikeuttaa myös työn suorittamista ja lyhentää merkittävästi käytettävien työkalujen käyttöikää.

Järjestelmäratkaisut pölyn vähentämiseen 
Hilti on tutkinut tapoja ja keinoja pölyaltistuksen välttämiseen tai vähentämiseen lähes 20 vuotta ja on tämän myötä kehittänyt tietotaidon, kuinka pölyn aiheuttamia terveyshaittoja voidaan torjua ja miten samalla parannetaan merkittävästi työskentelyn tehokkuutta. Hilti tarjoaa valikoiman erittäin tehokkaita DRS - pölynpoistojärjestelmiä, joita voidaan käyttää useiden erilaisten sähkötyökalujen yhteydessä. Hilti DRS - pölynpoistojärjestelmä voi kerätä jopa 99 % syntyneestä hienosta pölystä ja estää sen pääsyn ilmaan. Tehokas pölynpoisto syntyy siitä, että yksittäiset järjestelmäkomponentit kuten sähkötyökalut, pölynimurit, poranterät, taltat, laikat, sahanterät ja muut lisävarusteet kehitetään ja testataan yhdessä sekä sovitetaan täydellisesti toisiinsa, jotta ne palvelisivat yhteistä päämäärää - pölyn vähentämistä.

Useita etuja
Pölynpoistojärjestelmäratkaisut tarjoavat useita muita etuja välittömien terveys- ja turvallisuusetujen lisäksi. Työskentely on tarkempaa, koska käyttäjällä on esteetön näkyvyys työskentelykohtaan. Myös tehokkuus paranee, koska poranterän, laikan tai sahanterän vastus on pienempi, eikä työtä tarvitse keskeyttää niin usein pölyn ja jätteiden poistoa varten. Aikaa vievät työskentelyalueen eristäminen pölyn leviämisen estämiseksi ja jälkisiivous ovat useimmissa tapauksissa tarpeettomia. Hiltin sähkötyökalut sopivilla pölynpoistojärjestelmillä varustettuna ovat lisäksi vähemmän rasittavia käytössä ja täten tehokkaampia kehittyneen, ergonomisen ja kuitenkin äärimmäisen tukevan rakenteensa ansiosta. Pienempi pölyaltistus pidentää myös työkalujen ja varusteiden käyttöikää, mistä on seurauksena huolto- ja korjaustarpeen väheneminen ja alhaisemmat kokonaiskustannukset.

Koulutus ja palvelut
Jotta kaikista näistä eduista saataisiin täysi hyöty, sähkötyökaluja ja pölynpoistojärjestelmiä on tietenkin käsiteltävä ja käytettävä oikein. Sen vuoksi Hilti tarjoaa asiakkailleen käytännön koulutusta, joka auttaa heitä saavuttamaan paremman tuottavuuden, turvallisuuden ja käyttömukavuuden jokapäiväisissä työtehtävissä.
Hilti-pölynpoistojärjestelmien omistajat nauttivat myös kattavan palveluvalikoiman kaikista eduista. Esimerkiksi Hilti Työkalupalvelu auttaa varmistamaan, että asiakkaalla on käytettävissään oikea työkalu suoritettaviin töihin, ja tarjoaa maksimaalisen kustannustehokkuuden, koska kunnossapito sisältyy palveluun. Hiltin Elinikäinen Huoltolupaus tarjoaa elinikäisen valmistajan takuun, maksuttoman korjauspalvelun kahdeksi vuodeksi ja sen jälkeen hintakaton korjauskustannuksille sähkötyökalun koko käyttöiäksi.

Hilti toimittaa maailmanlaajuisesti rakennusteollisuudelle teknisesti johtavia tuotteita, järjestelmiä ja palveluja, jotka tarjoavat rakennusalan ammattilaisille innovatiivisia ratkaisuja ja erinomaisen lisäarvon. Konserni työllistää yli 120 maassa yli 21.000 henkilöä, jotka intohimoisesti luovat innostuneita asiakkaita ja rakentavat parempaa tulevaisuutta. Hiltin vuosimyynti oli 4,7 miljardia Sveitsin frangia vuonna 2008. Hiltin yrityskulttuuri perustuu rehellisyyteen, tiimityöhön, omistautumiseen ja rohkeuteen kohdata muutokset. Hilti-konsernin pääkonttori on Schaanissa, Liechtensteinin ruhtinaskunnassa.