HKScan Oyj

HKSCAN-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 05, 2010 10:44 EET

HKSCANIN KOLMAS KVARTAALI SUUNNITELLUN MUKAINEN; SYYSKUUSSA SOLMITTU ROSE
POULTRY-KAUPPA NOSTAA TOTEUTUESSAAN HKSCANIN POHJOIS-EUROOPAN JOHTAVAKSI
SIIPIKARJATALOKSI

* HKScanin heinä-syyskuu sujui suunnitelmien mukaisesti. Suomen liiketoiminnan
normalisoitumisen, Ruotsin kertaluonteisten myyntivoittojen ja Puolan
markkina-alueen erittäin hyvän menestyksen ansiosta kolmannen kvartaalin
liikevoitto nousi 18,8 miljoonaan euroon (14,1 milj. euroa).

* Konsernin yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 1 518,3 miljoonaa euroa(1 567,2
milj. euroa) ja liikevoitto 32,3 miljoonaa euroa jääden hieman viime vuodesta
(36,6 milj. euroa).

* Yhtiö pitää Q2-osavuosikatsauksessa antamansa tulosarvion ennallaan.
Ensimmäisen vuosipuoliskon tuloskehityksen jäätyä merkittävästi viime vuoden
vastaavaa ajankohtaa alhaisemmaksi, arvioidaan konsernin koko vuoden liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä jäävän jonkin verran vuoden 2009 tasosta.


HKSCAN-KONSERNI
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 532,4 | 533,5 | 1 518,3 | 1 567,2 | 2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 18,8 | 14,1 | 32,3 | 36,6 | 55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-% | 3,5 | 2,6 | 2,1 | 2,3 | 2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto / tappio | 16,5 | 10,8 | 25,3 | 21,9 | 37,3 |
| ennen veroja | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa | 0,24 | 0,20 | 0,37 | 0,35 | 0,64 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.


HEINÄ-SYYSKUU 2010

* Konsernin liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 532,4 miljoonaa euroa
(533,5 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 18,8 miljoonaa euroa (14,1 milj.
euroa).

* Suomessa tilanne oli normalisoitumassa kevään työtaistelutoimien jälkeen.
Liikevoitto oli kolmannella neljänneksellä 6,8 miljoonaa euroa (7,7 milj.
euroa).

* Ruotsissa liikevoitto oli 6,6 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Liikevoittoa
kasvattivat Uppsalan ja Visbyn kiinteistöjen myyntivoitot. Toisaalta
rakennemuutoksesta on aiheutunut edelleen merkittävästi ylimääräisiä kuluja.

* Baltiassa liikevoittoa rasitti odotetusti Jelgavas Galas Kombinatsin
konsolidointi Rigas Miesnieksiin. Liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (3,4 milj.
euroa).

* Puolassa liikevoitto lähes kaksinkertaistui 4,3 miljoonaan euroon (2,2 milj.
euroa).


TOIMITUSJOHTAJA MATTI PERKONOJA:

"HKScanin liiketoiminta kolmannella vuosineljänneksellä oli ennakoidun mukainen.
Yhtiön strategiset vahvuudet, hajautettu maantieteellinen rakenne ja useat
tuotesegmentit, tukevat liiketoiminnan tasaista ja ennustettavaa kehitystä.
Tehdyt yrityshankinnat ovat HKScanin kasvustrategian mukaiset, eivätkä ne
sisällä suuruusluokaltaan sellaisia toiminnallisia tai taloudellisia riskejä,
jotka vaarantaisivat yhtiön hallitun ja pitkäjänteisen kehittämisen.

Konserni on vahvistanut liiketoiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden
kehittämistoimia erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. HKScan kertoi syyskuussa
suunnittelevansa uusia toimintaa kehittäviä rakenteellisia muutoksia Suomen ja
Ruotsin markkina-alueilla. Suomessa painopiste on liiketoiminnan tuottavuuden
merkittävässä parantamisessa kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi.
Ruotsissa aiemmin aloitettua kehittämisohjelmaa päätettiin laajentaa
tavoiteltujen 30 miljoonan euron kehittämishyötyjen varmistamiseksi.

Baltian liiketoimintaympäristö on kansantalouksien tilan vuoksi edelleen
haastava, vaikkakin viime kuukausien aikana tilanne on jonkin verran
tasapainottunut. Rakvere Lihakombinaatin ja Talleggin tuloskehitys oli edelleen
vahvaa.

Puolassa Sokolów kasvatti liikevoittoaan merkittävästi. Positiivisen kehityksen
taustalla oli markkina-asemien vahvistaminen modernissa vähittäiskaupassa sekä
onnistuminen vientimarkkinoilla.

Vuosikvartaaleittain suoritetuissa impairment-testauksissa ei ole ilmennyt
tarvetta testattujen tasearvojen uudelleenarviointiin.

HKScan Oyj ja tanskalaisen Rose Poultry A/S:n omistajat allekirjoittivat
syyskuussa sopimuksen, jonka mukaan HKScan hankkii Tanskan suurimman
siipikarjayrityksen. Rose Poultryn strateginen sopivuus HKScanille on
erinomainen ja kaupan toteutuessa yhtiöstä tulee johtava toimija
siipikarjamarkkinoilla Pohjois-Euroopassa. Kauppa on tarkoitus saattaa
päätökseen kuluvan vuoden aikana ja sopimuksen täytäntöönpano edellyttää
kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Suomessa HK Ruokatalon ainutlaatuinen ja mittava Rypsiporsas® -kehityshanke on
edennyt aikataulussaan. Innovaation myötä porsaanliha nousee uudelle
laatutasolle ja terveellisten lihatuotteiden kärkeen. HK Rypsiporsaille
syötetään rehua, johon on lisätty kotimaista rypsiöljyä. Tämän ansiosta niiden
lihan rasvan laatu saadaan muuttumaan luonnollisesti sydänystävälliseksi. HK
Ruokatalo tuo uudet maukkaat ja sydämelle hyvää tekevät Rypsiporsas® -tuotteet
kuluttajamarkkinoille helmikuussa 2011.”


MARKKINA-ALUE SUOMI
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 179,0 | 181,6 | 520,3 | 547,2 | 732,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 6,8 | 7,7 | 6,0 | 20,6 | 27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-% | 3,8 | 4,2 | 1,2 | 3,8 | 3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Suomessa liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (7,7 milj. euroa).
Kesän grillisesonki oli onnistunut ja myynnin osalta saavutettiin tavoitteet.
Siipikarjanlihan kysyntä jaksolla oli ennakoitua suurempi ylittäen HK Ruokatalon
toimituskyvyn ja rajoittaen samalla yhtiön saavutettavissa olevaa
tuloskehitystä. Muiden HKScan Finlandin tytär- ja osakkuusyhtiöiden
liiketoiminnan ja kannattavuuden kehitys oli erittäin hyvä.

Syyskuun puolivälissä annetulla pörssitiedotteella tarkennettiin aiemmin
kerrottuja Suomen liiketoiminta-aluetta koskevia kehittämissuunnitelmia.
Suunnitellulla ohjelmalla tavoitellaan yhtiön aseman vahvistamista ja työn
tuottavuuden lisäämistä Suomessa sekä 12,5 miljoonan euron kehittämishyötyjä
vuoden 2011 loppuun mennessä. Ohjelmassa on alustavasti suunniteltu
tuotannollisten toimintojen nykyistä voimakkaampaa keskittämistä ja sen
läpivienti merkitsisi noin 250 henkilötyövuoden vähennystä HK Ruokatalon koko
liiketoimintaketjussa alihankkijat ja ulkoistetut toiminnot mukaan lukien vuoden
2011 loppuun mennessä. Asiaa koskevat neuvottelut HK Ruokatalon henkilöstön
kanssa on aloitettu marraskuun alussa.

HK Ruokatalon Forssan ja Mellilän tuotantolaitosten vientitoimitukset Venäjälle
keskeytyivät heinäkuussa. Syynä oli Venäjän viranomaisten useisiin suomalaisiin
elintarvikealan tuotantolaitoksiin kohdistama vientikielto, joka Mellilän
tuotantolaitoksen osalta kumottiin elokuun lopulla. Viennin keskeytyminen
Forssasta on aiheuttanut jonkin verran varastojen kasvua.

HK Ruokatalo on kehittänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa uudenlaisen
maukkaamman ja sydämelle hyvää tekevän porsaanlihan, HK Rypsiporsaan.
Kehityshanke on edennyt aikataulussaan ja uudet sydämelle hyvää tekevät
Rypsiporsas® -tuotteet tuodaan kuluttajamarkkinoille helmikuussa 2011.


MARKKINA-ALUE RUOTSI
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 249,8 | 256,2 | 722,1 | 759,1 | 1 037,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 6,6 | 2,5 | 12,3 | 7,6 | 16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-% | 2,6 | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

Ruotsissa kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto jäi hieman viime vuodesta.
Liikevaihto oli 249,8 miljoonaa euroa (256,2 milj. euroa). Laskun syinä olivat
uuden logistiikkakeskuksen sisäänajovaiheeseen liittyneet toimitushäiriöt sekä
naudanlihan tuonnin huomattava lisääntyminen, joka on laskenut ruotsalaisen
naudanlihan kulutusta ja markkinahintatasoa. Vahvistunut Ruotsin kruunu on
heikentänyt merkittävästi ruotsalaiseen raaka-aineeseen pohjautuvan tuotannon
kilpailukykyä.

Liikevoitto oli 6,6 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Liikevoittoa kasvattivat
jaksolle kirjatut Uppsalan ja Visbyn tuotantolaitosten myyntivoitot 7,9
miljoonaa euroa. Käynnissä olevasta rakennemuutoksesta on aiheutunut alkuvuoden
aikana arviolta noin 8 miljoonan euron ylimääräiset kustannukset, joista
kolmannelle neljännekselle kohdistui noin 4,6 miljoonaa euroa.

Scanin valtakunnallinen jakelukeskus Linköpingissä vihittiin käyttöön elokuussa.
Tavaratoimitusten keskittäminen selkeyttää toimintaa ja yksinkertaistaa
jakeluteitä hyödyttäen sekä asiakkaita että Scania. Keskuksen käyttöönotossa
esiintyneet häiriöt on korjattu, ja toimitusvarmuus on saavuttamassa tavoiteltua
tasoa.

Pärsons-merkkiset leivänpäälliset menestyivät kolmannella kvartaalilla hyvin.
Myös Scan-tuotemerkki on vahvistanut asemiaan valmisteiden osalta.

Syyskuussa Scan Ab päätti laajentaa vuosi sitten aloitettua kehittämisohjelmaa
vuonna 2009 kerrottujen 30 miljoonan euron kehittämishyötyjen varmistamiseksi.
Suunnitelmassa ruokamakkaroiden valmistus keskitettäisiin vuosien 2011 - 2013
kuluessa Örebrosta ja Kristianstadista pääsääntöisesti Linköpingiin.
Pärsons-merkillä myytävien puolivalmisteiden tuotanto siirrettäisiin
Strövelstorpista muihin Scanin tuotantolaitoksiin. Lisäksi pääkonttori ja
hallinto on suunniteltu siirrettäväksi Skarasta ja Tukholmasta Linköpingiin.

Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaa vuosi sitten ilmoitetun mukaisesti Scanin
henkilöstömäärän vähenemistä nykyisestä noin 2 750:stä noin 2 500 henkeen.


MARKKINA-ALUE BALTIA
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 42,3 | 40,5 | 118,4 | 118,8 | 156,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 2,5 | 3,4 | 6,9 | 7,9 | 9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-% | 6,0 | 8,3 | 5,8 | 6,6 | 6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Baltiassa liikevoitto oli kolmannella neljänneksellä 2,5 miljoonaa euroa (3,4
milj. euroa). Tulosta rasittivat ennakoidun mukaisesti Rakvere-konsernin
Latviassa toimivan tytäryhtiön AS Rigas Miesnieksin alkuvuonna hankkiman
Jelgavas Galas Kombinatsin konsolidointi yhtiöön.

Baltiassa kansantalouksien vaikeudet ovat hellittämässä, mutta työttömyys on
korkea ja ostovoima sen mukaisesti edelleen normaalia alhaisempi. Kilpailu on
kireää koko liha-alalla Baltiassa ja tuloksen tekeminen haastavaa kuluttajien
suosiessa edullisempia ja vähemmän jalostettuja tuotteita.
Rakvere-konsernin Latviassa toimiva tytäryhtiö AS Rigas Miesnieks on tehostanut
toimintojaan yhdistämällä Rigas Miesnieksin ja Jelgavas Galas Kombinatsin
myynnin ja logistiikan syyskuun alusta lukien. Yhtiöiden tuotannollista
toimintaa on tarkoitus keskittää ensi vuoden aikana pääosin Jelgavan uuteen ja
tehokkaaseen laitokseen. Riikaan jäävät Rigas Miesnieksin lähettämö ja hallinto.
Toimintojen yhdistämisellä saavutetaan kustannussäästöjen lisäksi joustavuutta
Latvian lihamarkkinoiden vaikeassa tilanteessa.

Rakvere Lihakombinaatin eläinperäisten jätteiden käsittelylaitos valmistui
elokuussa. Uusi laitos on alallaan Viron tehokkain ja ympäristöystävällisin.


MARKKINA-ALUE PUOLA
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| *) | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 76,9 | 69,2 | 206,8 | 186,5 | 251,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 4,3 | 2,2 | 12,5 | 6,4 | 9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Liikevoitto-% | 5,6 | 3,2 | 6,1 | 3,4 | 3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50%) Sokolów-konsernin luvuista.

Puolassa vuoden 2009 lopulla alkanut liiketoiminnan vahva kehitys jatkui myös
kolmannella kvartaalilla. Sokolówin liikevoitto lähes kaksinkertaistui 4,3
miljoonaan euroon (2,2 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan
aikaan verrattuna ollen 76,9 miljoonaa euroa (69,2 milj. euroa).

Sokolówin menestykseen vaikutti erityisesti yhtiön entistä parempi menestys
modernien kaupan ketjujen super- ja hypermarkettien valikoimissa. Myös vienti on
kasvanut. Yhtiön taloudellinen tilanne on tasapainoinen ja sen
kustannuskilpailukyky on hyvä.

Tiukan kulukontrollinsa ansiosta Sokolów on lisäksi säilyttänyt marginaalinsa
markkinahintojen laskusta huolimatta.


Sopimus johtavan tanskalaisen siipikarjayrityksen Rose Poultry A/S:n
hankkimisesta
HKScan Oyj ("HKScan") ja tanskalaisen Rose Poultry A/S:n (”Rose Poultry”)
omistajat - Vinderup Poultry A/S, Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S ja Hedegaard
A/S - allekirjoittivat syyskuussa sopimuksen, jonka mukaan HKScan hankkii
Tanskan suurimman siipikarjayrityksen. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen
syksyn 2010 aikana ja sopimuksen täytäntöönpano edellyttää kilpailuviranomaisten
hyväksyntää.

Kaupan toteutuessa HKScanin toiminta siipikarjamarkkinoilla laajenee Tanskaan ja
Ruotsiin ja yhtiöstä tulee johtava toimija siipikarjamarkkinoilla
Pohjois-Euroopassa. Rose Poultryn strateginen sopivuus HKScanille on erinomainen
ja se muodostaa merkittävän askeleen yhtiön siipikarjaliiketoiminnan
kehittämisessä. Yrityskauppa on HKScan-konsernin strategian mukainen

Rose Poultryn osakkeiden kauppahinta on enintään 23,9 miljoonaa euroa riippuen
tietyistä kauppahinnan muutosehdoista. Kauppahinta maksetaan enintään 15,9
miljoonan euron käteisvastikkeella ja myyjille suunnattavalla enintään 1 000 000
kappaleen HKScanin A-osakkeen osakeannilla. Osapuolet ovat lisäksi sopineet,
että HKScanilla on myyjien sitä vaatiessa velvollisuus ostaa uudet A-osakkeet
kokonaan tai osittain takaisin kiinteään hintaan 8,00 euroa A-osakkeelta,
ajanjaksona, joka alkaa 18 kuukautta kaupan toteutumispäivästä ja päättyy 21
kuukautta toteutumispäivästä. Rose Poultryn taseeseen sisältyy korollisia
nettovelkoja arviolta 47 miljoonan euron arvosta. Lopullinen kokonaiskauppahinta
täsmentyy täytäntöönpanon yhteydessä.

HKScanin hallitus hyväksyi hankinnan 9.9.2010 ja päätti käyttää varsinaiselta
yhtiökokoukselta 23.4.2010 saamansa osakeantivaltuutusta suunnattuun
osakeantiin.

Osakeannissa annettava A-osakkeiden määrä täysimääräisenä vastaa noin 2,06
prosenttia HKScanin kaikista päätöshetkellä rekisteröidyistä A-osakkeista ja
0,64 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Rose Poultry tuottaa vuodessa yli 130 miljoonaa kiloa siipikarjanlihaa, jota
myydään yhtiön omalla Rose-tuotemerkillä sekä kaupan merkeillä tuoreena,
pakastettuna tai valmisteina yhtiön päämarkkinoilla Tanskassa, Ruotsissa ja
Isossa Britanniassa. Rose Poultryllä on kolme tuotantolaitosta Tanskassa ja
yhtiö työllistää noin 1 000 henkeä.


INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin bruttoinvestoinnit vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä olivat 15,2
miljoonaa euroa (9,3 Meur). Tammi-syyskuun bruttoinvestoinnit olivat
kokonaisuudessaan 52,2 miljoonaa euroa (33,8 Meur). Summa jakaantui
tuotannollisiin kohteisiin markkina-alueittain seuraavasti: Suomi 16,5 miljoonaa
euroa (9,0 Meur), Ruotsi 17,2 miljoonaa euroa (13,7 Meur) ja Baltia 12,4
miljoonaa euroa (4,7 Meur). Sokolówin investoinneista Puolassa HKScanin osuus
oli 6,1 miljoonaa euroa (6,4 Meur).

Konsernilla oli korollista velkaa syyskuun lopussa 458,8 miljoonaa euroa (483,6
Meur). Vuoden vaihteessa korollisten velkojen bruttomäärä oli 417,4 miljoonaa
euroa. Lainamäärän lasku viime vuoden vastaavaan ajankohtaan (Q3/2009)
verrattuna johtuu joulukuussa 2009 toteutetusta 78,0 miljoonan euron
osakeannista. Osakeannin tuotosta yhtiö käytti 20 miljoonaa euroa oman pääoman
ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) takaisinmaksuun. Lopuilla
antivaroilla maksettiin muita korollisia velkoja.

Vuoden vaihteen jälkeinen Ruotsin kruunun voimakas vahvistuminen (noin 11 %),
käyttöpääomarahoitustarpeen lisääntyminen ja osingonmaksut ovat lisänneet yhtiön
korollisia bruttovelkoja alkuvuonna.

Korkotason alentumisen, lainamäärän laskun sekä EEK-määräisen oman pääoman
suojauksen kustannusten laskun vuoksi nettorahoituskulut ovat laskeneet
edellisvuodesta selvästi. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä
30.09.2010 oli 214,6 miljoonaa euroa (169,2 Meur). Lisäksi konsernilla oli
muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 27,1 miljoonaa euroa (42,1
Meur). 100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 17,0 miljoonaa
euroa (10,0 Meur).

Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 35,8 prosenttia (31,1 %). Omavaraisuuden
vahvistumiseen vaikutti olennaisesti joulukuussa 2009 toteutettu osakeanti.
Vuoden vaihteen omavaraisuusaste oli 37,1 prosenttia.


LSO OSUUSKUNNAN TEKEMIÄ OSAKEKAUPPOJA KOSKEVA SISÄPIIRIOIKEUDENKÄYNTI

LSO Osuuskunnan elokuussa 2006 tekemiä osakekauppoja koskeva oikeudenkäynti
alkoi marraskuun alussa. HKScan seuraa oikeusprosessin edistymistä ja
tarkastelee asiaa viimeistään, kun oikeusprosessin lopputulos on tiedossa.

Helsingin kihlakunnan syyttäjä päätti nostaa syytteen kuutta LSO Osuuskunnan
johtoon vuonna 2006 kuulunutta henkilöä vastaan epäillystä törkeästä
sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Näistä henkilöistä kolme kuuluu tällä hetkellä
HKScan Oyj:n hallitukseen. Syyte perustuu ko. henkilöiden silloiseen asemaan LSO
Osuuskunnan edustajina eikä liity heidän toimintaansa HKScan Oyj:n hallituksen
jäseninä.

Huhtikuussa 2010 Helsingin kihlakunnansyyttäjä teki päätöksen
syyttämättäjättämisestä HKScanin toimitusjohtajan Matti Perkonojan ja yhden
yhtiön toimihenkilön kohdalla.


YHTIÖN OMAT OSAKKEET

Yhtiön hallussa oli 30.9.2010 yhteensä 51 982 omaa A-osaketta, joiden
markkina-arvo oli 0,41 miljoonaa euroa (á 7,81 euroa). Osuus kaikista osakkeista
oli 0,10 prosenttia ja äänistä 0,03 prosenttia. Omille osakkeille ei makseta
osinkoa.


HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET

(1) 23.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta niin, että hankittavia osakkeita on
enintään 3 500 000 kappaletta, mikä on noin 6,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja
noin 7,2 % A-sarjan osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita
voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan
tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm.
johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa
30.6.2011 asti ja se kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2009 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

(2) Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus
valtuutettiin päättämään enintään 5 500 000 A-osakkeen annista, mikä vastaa noin
10,2 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 11,3 % A-sarjan osakkeista.

Hallitus voi päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa
30.6.2011 asti ja se kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2009 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset myönnettiin,
jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista
pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi
tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu omien osakkeiden hankinta ja
suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista
syytä eikä valtuutuksia voida käyttää osakkeenomistajien
yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.


HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa työskenteli tammi-syyskuussa keskimäärin 7 342 henkilöä
(7 301 henkilöä Q1-Q3/2009). Markkina-alueittain henkilöstö jakaantui
keskimäärin:

--------------------------------------------------------------------------------
| | Q1-Q3/2010 | Q1-Q3/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 2 505 | 2 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 2 976 | 3 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Baltia | 1 861 | 1 804 |
--------------------------------------------------------------------------------
Sokolówin palveluksessa oli keskimäärin 5 665 (5 691) henkilöä.


Henkilöstö jakaantui maittain seuraavasti:
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi | 37,2 % | 38,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 32,2 % | 32,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro | 21,9 % | 22,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Latvia | 4,2 % | 2,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola (Scan) | 2,9 % | 3,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut maat | 1,5 % | 1,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------


LÄHIAJAN RISKEJÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät
raaka-aineiden hintakehitykseen ja jatkossa mahdollisesti myös saatavuuteen.
Markkina-aluekohtaisia epävarmuustekijöitä liittyy erityisesti Suomessa ja
Ruotsissa liiketoiminnan kehittämisohjelmien onnistumiseen.

Kansainvälinen taloustilanne on vakiintumassa. Jatkuvat suuret heilahtelut
konsernin keskeisissä valuutoissa voivat vaikuttaa konsernin liikevaihtoon ja
tulokseen sekä taseeseen.

Kysynnässä konsernin markkina-alueilla tai vientimarkkinoilla voi tapahtua
taloudellisesta tilanteesta kuten esimerkiksi kasvavasta työttömyydestä
aiheutuvia muutoksia. Nämä saattavat heikentää konsernin liikevaihtoa ja
tulosta.

Mahdolliset ennakoimattomat viranomaismenettelyt saattavat haitata yhtiön
liiketoimintaa vientimarkkinoilla.

Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta ei voida
koskaan kokonaan sulkea pois.

Konsernilla on meneillään joitakin oikeusprosesseja ja riita-asioita. Asioiden
käsittely on kesken, mutta niillä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia
konsernin taloudelliseen asemaan.


KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Kilpailuvirasto on hyväksynyt HKScan Finland Oy:n ja Järvi-Suomen Portti
Osuuskunnan suunnitelman uuden yhtiön perustamisesta. Yhtiö jatkaa
lihavalmisteiden valmistusta Portin tuotantolaitoksella Mikkelin Tikkalassa.
Tavoitteena on, että uusi yhtiö aloittaa toimintansa viimeistään vuosien 2010 -
2011 vaihteessa. Järvi-Suomen Portti Osuuskunta on uudessa yhtiössä
vähemmistöosakkaana. Yhtiö jatkaa kuluttajamarkkinassa omana yhtiönään ja omilla
tuotemerkeillään. Uuden yhtiön liiketoimintaa johdetaan paikallisesti ja sillä
on oma myyntiorganisaatio.

Kesällä ilmoitetun mukaisesti liiketoimintakauppaan kuuluvat Tikkalan tehtaan
tuotantolaitteisto ja liiketoiminta sekä Järvi-Suomen Portin tuotemerkit.
Mikkelin tehdaskiinteistöstä solmitaan pitkäaikainen vuokrasopimus.
Liiketoimintajärjestelyn piiriin kuuluva henkilöstö siirtyy uuden yhtiön
palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Ruoan kulutuskysynnän odotetaan edelleen pysyvän vakaana konsernin
kotimarkkina-alueilla. Perinteisesti yhtiölle vahvan joulumyynnin onnistuminen
on vuoden kokonaistulosta ajatellen ratkaisevaa. Liiketoiminnan tasapainoinen
tilanne ja jo käynnistetyt sekä suunnitellut tehostamisohjelmat antavat pohjan
konsernin kilpailukyvyn ja kannattavuuden paremmalle kehitykselle.

Ensimmäisen vuosipuoliskon tuloskehityksen jäätyä merkittävästi viime vuoden
vastaavaa ajankohtaa alhaisemmaksi, arvioidaan konsernin koko vuoden liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä jäävän jonkin verran vuoden 2009 tasosta.


KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-30.9.2010


KONSERNIN TULOSLASKELMA
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | Vii- | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 | 2009 |
| | te | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |   | |   | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | | 532,4 | 533,5 | 1 518,3 | 1 567,2 | 2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 1. | -497,7 | -504,0 | -1 441,7 | -1 488,2 | -2 013,3 |
| tuotot ja kulut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | 0,9 |
| osakkuusyhtiöid | | | | | | |
| en tuloksista | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | 1. | -16,2 | -16,0 | -45,3 | -43,2 | -57,2 |
| arvonalentumise | | | | | | |
| t | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | | 18,8 | 14,1 | 32,3 | 36,6 | 55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | | 2,0 | 1,8 | 5,5 | 4,9 | 5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | | -5,1 | -5,6 | -14,8 | -21,0 | -24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | | 0,8 | 0,5 | 2,3 | 1,4 | 2,0 |
| osakkuusyhtiöid | | | | | | |
| en tuloksista | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO/TAPPIO | | 16,5 | 10,8 | 25,3 | 21,9 | 37,3 |
| ENNEN VEROJA | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | | -2,7 | -1,1 | -3,3 | -3,3 | -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN | | 13,8 | 9,8 | 22,0 | 18,7 | 32,5 |
| VOITTO/TAPPIO | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN | | | | | | |
| VOITON / | | | | | | |
| TAPPION | | | | | | |
| JAKAUTUMINEN: | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | | 12,9 | 9,1 | 19,9 | 16,7 | 29,9 |
| osakkeenomistaj | | | | | | |
| ille | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallatto | | 0,9 | 0,7 | 2,1 | 2,0 | 2,6 |
| mil-le | | | | | | |
| omistajille | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | 13,8 | 9,8 | 22,0 | 18,7 | 32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,24 | 0,20 | 0,37 | 0,35 | 0,64 |
| laimentamaton (EUR), | | | | | |
| jatkuvat toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,24 | 0,20 | 0,37 | 0,35 | 0,64 |
| laimennettu (EUR), | | | | | |
| jatkuvat toiminnot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1.1.-30.9.2010
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 13,8 | 9,8 | 22,0 | 18,7 | 32,5 |
| voitto/tappio | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN TULOKSEN | | | | | |
| ERÄT | | | | | |
| (verojen jälkeen): | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön | 5,5 | 4,6 | 12,5 | 1,0 | 1,8 |
| liittyvät muuntoerot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
| sijoitukset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus | 0,0 | -0,3 | -3,9 | 0,2 | -7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT LAAJAN TULOKSEN | 5,5 | 4,6 | 8,6 | 1,3 | -4,8 |
| ERÄT YHTEENSÄ | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDEN LAAJA TULOS | 19,3 | 14,4 | 30,7 | 20,0 | 27,6 |
| YHTEENSÄ | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJAN | | | | | |
| TULOKSEN JAKAUTUMINEN: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 18,1 | 13,4 | 28,0 | 17,7 | 24,8 |
| osakkeenomistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille | 1,2 | 1,0 | 2,7 | 2,2 | 2,8 |
| omistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 19,3 | 14,4 | 30,7 | 20,0 | 27,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN TASE
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | Viite | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 2. | 71,4 | 64,3 | 65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 3. | 95,4 | 85,3 | 88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 4. | 490,0 | 467,5 | 469,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet | | 25,8 | 20,3 | 20,9 |
| osakkuusyhtiöissä | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset | | 23,0 | 21,6 | 18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | | 11,8 | 10,6 | 10,5 |
| sijoitukset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen | | 13,3 | 10,5 | 12,3 |
| verosaaminen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT | | 730,6 | 680,0 | 685,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 5. | 145,2 | 135,1 | 118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut | | 220,7 | 200,7 | 194,3 |
| saamiset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen | | 3,3 | 1,4 | 0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | | 2,2 | 2,2 | 2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | | 58,7 | 49,1 | 73,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT | | 430,1 | 388,4 | 389,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | 1 160,7 | 1 068,4 | 1 074,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 6. | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | | 74,2 | 73,8 | 74,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet | | -0,0 | -0,0 | -0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja | | 144,5 | 99,7 | 149,7 |
| muut rahastot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | -1,4 | -14,0 | -13,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | | 120,6 | 99,4 | 111,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | | 404,6 | 325,6 | 389,3 |
| osakkeenomistajien oman | | | | |
| pääoman osuus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien | | 10,4 | 6,2 | 9,4 |
| omistajien osuus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | 415,1 | 331,8 | 398,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS | | | | |
| PÄÄOMA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | | 33,6 | 33,5 | 32,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen korollinen | | 357,7 | 425,0 | 329,9 |
| vieras pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen koroton | | 4,8 | 4,5 | 5,9 |
| vieras pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet | | 3,1 | 3,5 | 3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varaukset | | 3,0 | 3,5 | 8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS | | 402,2 | 470,0 | 380,1 |
| PÄÄOMA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS | | | | |
| PÄÄOMA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen korollinen | | 101,1 | 58,6 | 87,5 |
| vieras pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | | 235,3 | 204,8 | 202,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelka | | 3,8 | 0,4 | 2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varaukset | | 3,3 | 2,7 | 2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS | | 343,5 | 266,5 | 295,1 |
| PÄÄOMA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | 1 160,7 | 1 068,4 | 1 074,0 |
--------------------------------------------------------------------------------LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | | | | | *) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 66, | 74 | -8, | 143 | 0, | 14 | -13 | 0,0 | 111 | 389 | 9,4 | 398, |
| PÄÄOM | 8 | ,2 | 4 | ,5 | 0 | ,6 | ,1 | | ,6 | ,3 | | 7 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaude | | -0 | -3, | | | -0 | 11, | | 20, | 28, | 2,7 | 30,7 |
| lla | | ,1 | 8 | | | ,5 | 7 | | 7 | 0 | | |
| kirja | | | | | | | | | | | | |
| tut | | | | | | | | | | | | |
| tuoto | | | | | | | | | | | | |
| t ja | | | | | | | | | | | | |
| kulut | | | | | | | | | | | | |
| yhtee | | | | | | | | | | | | |
| nsä | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake | | 0, | | | | | | | | 0,1 | | 0,1 |
| perus | | 1 | | | | | | | | | | |
| -teis | | | | | | | | | | | | |
| ten | | | | | | | | | | | | |
| ohjel | | | | | | | | | | | | |
| mien | | | | | | | | | | | | |
| kuluk | | | | | | | | | | | | |
| irjau | | | | | | | | | | | | |
| s | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu | | | | | | -1 | | | | -1, | 0,0 | -1,0 |
| muuto | | | | | | ,0 | | | | 0 | | |
| s | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suora | | | | | | | | | 0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
| t | | | | | | | | | | | | |
| kirja | | | | | | | | | | | | |
| ukset | | | | | | | | | | | | |
| voitt | | | | | | | | | | | | |
| o-var | | | | | | | | | | | | |
| oihin | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirr | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| ot | | | | | | | | | | | | |
| erien | | | | | | | | | | | | |
| välil | | | | | | | | | | | | |
| lä | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| anti | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| osakk | | | | | | | | | | | | |
| eiden | | | | | | | | | | | | |
| hanki | | | | | | | | | | | | |
| nta | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| yhtiö | | | | | | | | | | | | |
| -omis | | | | | | | | | | | | |
| tukse | | | | | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | | | | | |
| lisäy | | | | | | | | | | | | |
| s | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osing | | | | | | | | | -11 | -11 | -1,4 | -13, |
| onjak | | | | | | | | | ,9 | ,9 | | 2 |
| o | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 66, | 74 | -12 | 143 | 0, | 13 | -1, | 0,0 | 120 | 404 | 10,4 | 415, |
| PÄÄOM | 8 | ,2 | ,2 | ,5 | 0 | ,1 | 4 | | ,6 | ,6 | | 1 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| 30.9. | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | | | | | *) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 66, | 73 | -2, | 66, | 20 | 12 | -15 | 0,0 | 97, | 318 | 5,4 | 323, |
| PÄÄOM | 8 | ,5 | 2 | 7 | ,0 | ,2 | ,8 | | 0 | ,2 | | 7 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | | | | | | | | | | | | |
| 009 | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaude | | -0 | 0,3 | | | -0 | 1,8 | | 15, | 17, | 2,2 | 20,0 |
| lla | | ,1 | | | | ,3 | | | 9 | 7 | | |
| kirja | | | | | | | | | | | | |
| tut | | | | | | | | | | | | |
| tuoto | | | | | | | | | | | | |
| t ja | | | | | | | | | | | | |
| kulut | | | | | | | | | | | | |
| yhtee | | | | | | | | | | | | |
| nsä | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake | | 0, | | | | | | | | 0,4 | | 0,4 |
| perus | | 4 | | | | | | | | | | |
| -teis | | | | | | | | | | | | |
| ten | | | | | | | | | | | | |
| ohjel | | | | | | | | | | | | |
| mien | | | | | | | | | | | | |
| kuluk | | | | | | | | | | | | |
| irjau | | | | | | | | | | | | |
| s | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu | | | | | | | | | | 0,0 | -0,1 | -0,1 |
| muuto | | | | | | | | | | | | |
| s | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suora | | | | | | | | | -1, | -1, | | -1,3 |
| t | | | | | | | | | 3 | 3 | | |
| kirja | | | | | | | | | | | | |
| ukset | | | | | | | | | | | | |
| voitt | | | | | | | | | | | | |
| o-var | | | | | | | | | | | | |
| oihin | | | | | | | | | | | | |
| **) | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirr | | | 0,6 | | | 2, | | | -2, | 0,0 | | 0,0 |
| ot | | | | | | 2 | | | 9 | | | |
| erien | | | | | | | | | | | | |
| välil | | | | | | | | | | | | |
| lä | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake | | | | | | | | | | | | |
| anti | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 |
| osakk | | | | | | | | | | | | |
| eiden | | | | | | | | | | | | |
| hanki | | | | | | | | | | | | |
| nta | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytär | | | | | | | | | | 0,0 | -0,6 | -0,6 |
| yhtiö | | | | | | | | | | | | |
| -omis | | | | | | | | | | | | |
| tukse | | | | | | | | | | | | |
| n | | | | | | | | | | | | |
| lisäy | | | | | | | | | | | | |
| s | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osing | | | | | | | | | -9, | -9, | -0,8 | -10, |
| onjak | | | | | | | | | 4 | 4 | | 2 |
| o | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA | 66, | 73 | -1, | 66, | 20 | 14 | -14 | 0,0 | 99, | 325 | 6,2 | 331, |
| PÄÄOM | 8 | ,8 | 3 | 7 | ,0 | ,2 | ,0 | | 4 | ,6 | | 8 |
| A | | | | | | | | | | | | |
| 30.9. | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4.
Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muu oman pääoman erä, 6. Muut rahastot,
7. Muuntoerot, 8. Omat osakkeet, 9. Voittovarat, 10. Emoyhtiön
osakkeenomistajien osuus yhteensä, 11. Määräysvallattomien omistajien osuus, 12.
Yhteensä

*) Muodostuu omaan pääomaan luokiteltavasta hybridilainasta.
**) Muodostuu hybridilainalle maksetusta korosta.

Vuoden 2009 osavuosikatsauksissa yhtiö on esittänyt nettosijoituksen suojaukseen
liittyvän arvostuksen Arvonmuutosrahastossa. Vuoden 2009 tilinpäätöksessä
esittämistapaa on muutettu niin, että suojaukset on kirjattu oikaisemaan
muuntoeroja. Vertailuvuoden luvut on muutettu vastaamaan nykykäytäntöä.


RAHAVIRTALASKELMA
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 32,3 | 36,6 | 55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut liikevoittoon | -7,8 | -1,0 | -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 45,3 | 43,2 | 57,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten muutos | -6,1 | 2,8 | 7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | -29,0 | -11,5 | 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 5,5 | 4,9 | 5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -14,8 | -21,0 | -24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | -3,3 | -3,3 | -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 22,1 | 50,7 | 97,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden | -50,8 | -32,7 | -43,7 |
| bruttoinvestoinnit | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myynnit | 8,0 | 1,7 | 2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit tytäryritykseen | -1,3 | -0,9 | -4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet | -1,7 | 0,0 | -0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt lainat | -1,3 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut | 1,1 | 0,3 | 5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | -45,8 | -31,8 | -40,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen rahoitusta | -23,7 | 18,9 | 56,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut | 0,0 | 0,0 | 76,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman ehtoisen lainan | 0,0 | 0,0 | -20,0 |
| takaisinmaksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 110,3 | 44,0 | 46,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen | -98,8 | -51,5 | -82,3 |
| takaisinmaksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 33,3 | 16,7 | 74,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen | -27,8 | -61,4 | -160,8 |
| takaisinmaksut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hybridilainan korot | 0,0 | -1,3 | -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -11,9 | -9,4 | -9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankkiminen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | 5,1 | -62,9 | -76,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -18,6 | -44,0 | -19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1.1. | 75,9 | 94,4 | 94,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen kurssimuutosten | 3,6 | 0,8 | 1,4 |
| vaikutus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 30.9. | 60,9 | 51,3 | 75,9 |
--------------------------------------------------------------------------------TUNNUSLUVUT
Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vuoden 2009 osakeannin vaikutuksella.
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimentamaton, | 0,37 | 0,35 | 0,64 |
| euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, laimennettu, euroa | 0,37 | 0,35 | 0,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake 30.9., euroa 1) | 7,50 | 7,30 | 7,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 35,8 | 31,1 | 37,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu osakkeiden | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimääräinen lukumäärä, milj. | 54,0 | 39,3 | 44,9 |
| kpl | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit käyttö- | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| omaisuuteen, milj. euroa | 52,2 | 33,8 | 41,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin kuu- | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kausien lopun keskiarvona | 7 342 | 7 301 | 7 429 |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Ei sisällä vähemmistön osuutta omasta pääomasta


KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
LAADINTAPERIAATTEET
HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2010 on laadittu IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on
sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009.
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ilmenevät vuoden 2009 tilinpäätöksestä.

Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2010 alkaen seuraavat uudet IFRS-standardit ja
tulkinnat:

- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa 1.7.2009
tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutettu standardi edellyttää
tytäryrityksen omistusmuutoksista syntyvien vaikutusten kirjaamista suoraan
konsernin omaan pääomaan silloin, kun emoyrityksen määräysvalta säilyy. Mikäli
määräysvalta tytäryrityksessä menetetään, mahdollinen jäljellä oleva sijoitus
arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Vastaavaa kirjanpidollista
käsittelytapaa sovelletaan jatkossa myös osakkuusyrityssijoituksiin (IAS 28) ja
yhteisyritysosuuksiin (IAS 31). Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen
tappioita voidaan kohdistaa vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät
vähemmistön sijoituksen määrän.


SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU (miljoonaa euroa)
Liikevaihto ja liikevoitto päämarkkina-alueittain

--------------------------------------------------------------------------------
| | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Suomi | 179,0 | 181,6 | 520,3 | 547,2 | 732,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Ruotsi | 249,8 | 256,2 | 722,1 | 759,1 | 1 037,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Baltia | 42,3 | 40,5 | 118,4 | 118,8 | 156,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Puola | 76,9 | 69,2 | 206,8 | 186,5 | 251,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Segmenttien välinen | -15,7 | -14,1 | -49,3 | -44,4 | -53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 532,4 | 533,5 | 1 518,3 | 1 567,2 | 2 124,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Suomi | 6,8 | 7,7 | 6,0 | 20,6 | 27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Ruotsi | 6,6 | 2,5 | 12,3 | 7,6 | 16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Baltia | 2,5 | 3,4 | 6,9 | 7,9 | 9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Puola | 4,3 | 2,2 | 12,5 | 6,4 | 9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Segmenttien välinen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentit yhteensä | 20,2 | 15,8 | 37,8 | 42,5 | 62,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -Konsernihallinnon | -1,5 | -1,7 | **) -5,4 | *) -5,8 | *)-7,7 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 18,8 | 14,1 | 32,3 | 36,6 | 55,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
*)Sisältää ensimmäiselle neljännekselle kirjatun, entisen toimitusjohtajan
työsuhteen päättymisestä johtuvan kertaluonteisen erokorvauksen 1,3 miljoonaa
euroa.
**) Sisältää toiselle neljännekselle kirjatun vuoden 2006 lopussa myydyn Turun
tehdaskiinteistön maaperän puhdistuksesta aiheutuneen 0,9 miljoonan euron
kertaluonteisen kulun.


TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

KERTALUONTEISET ERÄT
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q3/2010 | Q3/2009 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | - | -0,9 | - | -5,0 | -10,8 |
| aiheutuneet kulut *) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | - | -1,9 | - | -1,9 | -1,9 |
| arvonalentumiset **) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyn tontin maaperän | - | - | -0,9 | - | - |
| puhdistuskulut *) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotantolaitosten | 7,9 | - | 7,9 | - | - |
| myyntivoitot *) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät | 7,9 | -2,8 | 7,0 | -6,9 | -12,7 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan tuotot ja kulut”.
**) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Poistot ja arvonalentumiset”.


TASEEN LIITETIEDOT

2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q1-Q3/2010 | Q1-Q3/2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 65,7 | 57,8 | 57,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 7,1 | 3,1 | 3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 0,6 | 1,5 | 2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot) | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset | -2,4 | -1,9 | -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään | 0,5 | 3,8 | 2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 71,4 | 64,3 | 65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


3. LIIKEARVON MUUTOKSET
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q1-Q3/2010 | Q1-Q3/2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 88,2 | 81,7 | 81,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 4,1 | 1,8 | 1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 0,0 | 1,8 | 1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot) | 3,1 | 0,0 | 3,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 95,4 | 85,3 | 88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


4. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q1-Q3/2010 | Q1-Q3/2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 469,1 | 479,3 | 479,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 15,6 | 4,3 | 6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 48,2 | 31,6 | 41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset (yritysostot) | 6,0 | 0,0 | 3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | -4,4 | -1,8 | -3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset | -44,0 | -42,1 | -55,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto toiseen tase-erään | -0,5 | -3,8 | -2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 490,0 | 467,5 | 469,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


5. VAIHTO-OMAISUUS
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q1-Q3/2010 | Q1-Q3/2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet | 89,4 | 82,8 | 73,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset tuotteet | 8,9 | 7,8 | 7,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit tuotteet | 31,6 | 30,2 | 23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarat | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus | 4,0 | 3,9 | 4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut | 3,3 | 2,1 | 2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elävät eläimet IFRS 41 | 7,7 | 8,2 | 7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä | 145,2 | 135,1 | 118,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


6. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | Ulkona | Osakepääo | Ylikurss | SVOP | Omat | Yht. |
| ja | olevien | ma milj. | i-rahast | milj. | osakkeet | milj. |
| ylikurssiraha | osakkeid | euroa | o milj. | euroa | milj. | euroa |
| sto | en | | euroa | | euroa | |
| | lukumäär | | | | | |
| | ä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010 | 53 974 | 66,8 | 72,9 | 143,5 | 0,0 | 283,2 |
| | 540 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2010 | 53 974 | 66,8 | 72,9 | 143,5 | 0,0 | 283,2 |
| | 540 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
SVOP= Sijoitettu vapaa oma pääoma

Yhtiö maksoi 5.5.2010 osingot tilikaudelta 2009 0,22 euroa osakkeelta, yhteensä
11 874 398,80 euroa.


JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten nimellisarvot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset | 101,8 | 104,7 | 104,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset | 210,6 | 198,6 | 203,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset | 9,9 | 9,2 | 10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten käyvät arvot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdannaiset | 0,1 | -0,3 | -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaiset | -17,3 | -17,0 | -11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset | 0,1 | -2,0 | -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi on annettu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| pantteja tai kiinnityksiä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - rahalaitoslainat | 32,7 | 35,9 | 33,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudeksi annetut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kiinteistökiinnitykset | 60,0 | 44,7 | 55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - pantit | 26,0 | 29,5 | 30,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - yrityskiinnitykset | 18,8 | 17,1 | 20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset | 5,1 | 5,5 | 5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - takaukset ja pantit | 11,7 | 12,8 | 12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omat vastuut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut | 21,8 | 19,3 | 19,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut | 41,3 | 40,0 | 40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut | 6,4 | 4,4 | 5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA
(miljoonaa euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q1-Q3/2010 | Q1-Q3/2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyhtiöille | 25,5 | 23,1 | 34,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä | 21,9 | 26,2 | 35,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 1,7 | 1,8 | 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 7,8 | 9,0 | 8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitusjohtajan irtisanomiskorvaus | 0,0 | 1,3 | 1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


Osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Vantaalla 5.11.2010

HKScan Oyj
HallitusLisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää
soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218


HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat
Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja
naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla
tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja
suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä
maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2009 oli 2,1
miljardia euroa.


JAKELU:
Nasdaq OMX, Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.hkscan.com


Source: Millistream