Motiva

Höyry-lauhdejärjestelmät tehtailla tehotarkasteluun

Lehdistötiedote   •   Loka 25, 2010 10:33 EEST

Höyry-lauhdejärjestelmä on tehtaiden teknisessä toiminnassa keskeisessä asemassa, ja sen energiatehokkuutta voidaan tehostaa. Motiva Oy:n arvion mukaan suomalaisten teollisuuslaitosten höyry-lauhdejärjestelmien energiansäästöpotentiaali on 1,9 TWh eli noin 3 prosenttia teollisuuden käyttämästä höyrystä. Tämä vastaa yhteensä noin 100 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta ja on kustannussäästönä noin 50 miljoonaa euroa.

Höyry-lauhdejärjestelmien energiatehokkuuden tehostamiseen ja ylläpitoon on paneuduttu Motivan vetämässä yhteistyöhankkeessa. Mukana ovat Myllykoski Paper Oy, Metsäliitto-konserni, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Borealis Polymers Oyj, Rautaruukki Oyj, ABB Oy Service, Oy Konwell Ab, Spirax Oy, Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu, työ- ja elinkeinoministeriö sekä CTS Engtec Oy. Hanketta rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset.

Työn tuloksena valmistuu teollisuuden energia-analyysiä täydentävä ohjeistus ja menettely, jonka mukaisesti voidaan analysoida, tehostaa ja ylläpitää tehtaiden höyry-lauhdejärjestelmien energiatehokkuutta. Menettelyä mallinnetaan Myllykosken paperitehtaalla.

Hankkeella edistetään energiatehokkuuden toteuttamista suomalaisessa teollisuudessa ja autetaan elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen säästötavoitteiden saavuttamista.

Työ käynnistyi syyskuussa 2010 ja valmistuu keväällä 2011.

 

Lisätietoja:

Yksikönpäällikkö Hille Hyytiä, Motiva. puh. 040 7244 600, hille.hyytia@motiva.fi
Professori Pekka Ahtila, Aalto-yliopisto, pekka.ahtila@tkk.fi

Motiva on asiantuntijayritys, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motivan palveluja hyödyntävät niin julkinen hallinto, yritykset ja yhteisöt kuin kuluttajatkin. Motivassa on 41 työntekijää ja sen liikevaihto on 5,9 miljoonaa euroa (2009). www.motiva.fi