Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hoiskon risteyksen tuoreet suunnitelmat muuttuvat, Alajärvi

Lehdistötiedote   •   Marras 29, 2010 14:30 EET

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatima tiesuunnitelma valtatien 16 ja kantatien 68 liittymän parantamiseksi Hoiskossa Alajärvellä on muuttunut. Uusi suunnitelma esitellään yleisölle 2.12.2010 klo 15–16 Tulivuorikeskuksessa Alajärven Hoiskossa.

Valtatien 16 ja kantatien 68 nelihaarainen liittymä jaetaan kahdeksi T-liittymäksi niin, että Lehtimäelle johtava kantatien 68 liittymähaara säilyy nykyisellä paikallaan ja Vimpelin haara siirtyy n. 100 metriä länteen päin. Kevyen liikenteen alikulkukäytävä sijoittuu liittymien väliin. Hankkeelle varattu rahoitus ei riitä siihen, että valtatielle tehtäisiin samassa yhteydessä myös kääntymiskaistat. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta pyritään kuitenkin parantamaan tekemällä T-liittymiin väistötilat. Väistötila on tien levike, jonka kautta suoraan ajavat mahtuvat ohittamaan vasempaan kääntyvät autot oikealta puolelta.

Aiemman suunnitelman lähtökohtana oli, että tiet säilyvät nykyisillä paikoillaan, jotta rakentamiskustannukset saadaan pidettyä niukan budjetin mukaisina. Tässä ratkaisussa kevyen liikenteen alikulku jouduttiin sijoittamaan ahtaaseen paikkaan risteyksen itäpuolelle. Sen alta olisi jouduttu lunastamaan yksi asuinrakennus ja huoltoaseman D-tankkauspiste. Suurten polttoainesäiliöiden ja niiden tekniikan siirto sekä pohjavesisuojausten tekeminen uudelleen nostaisi kokonaiskustannukset lähes kaksinkertaiseksi. Lisäksi liittymän nelihaaraisuus ja sillankaiteiden aiheuttamat näkemärajoitukset eivät tuo liikenneturvallisuuteen investointia vastaavaa hyötyä.

Porrastus parantaa liittymän turvallisuutta ja vilkkaamman Vimpelin haaran siirto parantaa näkemää ja liittymän lepotasanne voidaan samalla muotoilla paremmin raskasta liikennettä palvelevaksi. Myöhemmin liittymää voidaan täydentää valtatielle 16 tehtävin kääntymiskaistoin. 

Liite: Karttakuva liittymästä (pdf 252 kt)

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Janne Ponsimaa
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
puh. 040 774 6425