Honkarakenne

HONKARAKENNE ON VASTAANOTTANUT FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40§:SSÄ

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 14:09 EEST

Honkarakenne on saanut seuraavan Finanssivalvonnan päätöksen tiedoksi:

”Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 40 §:n
nojalla Honkarakenne Oyj:lle julkisen huomautuksen. Honkarakenne Oyj on
laiminlyönyt noudattaa arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä
tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (153/2007)
5 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohtaa ja sanotulla asetuksella kumotun arvopaperin
liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun asetuksen
(538/2002) 5 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohtaa jättämällä julkistamatta säännösten
edellyttämiä tietoja yhtiön tiedossa olleesta 21.4.1990 solmitusta
osakassopimuksesta vuosien 2003 - 2008 toimintakertomuksissa ja/tai
tilinpäätöksissä.

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt julkisen huomautuksen antamisessa
kokouksessa 26.8.2010”

Honkarakenne on toimittanut Finanssivalvonnalle oman vastineensa kyseiseen
asiaan. Honkarakenne ei ole päätöksen perusteista samaa mieltä Finanssivalvonnan
kanssa, mutta Honkarakenne tyytyy annettuun päätökseen.

HONKARAKENNE OYJ

Esa Rautalinko
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Esa Rautalinko,
puh 0400 740 997, sähköposti: esa.rautalinko@honka.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.honka.com


Source: Millistream