Aluehallintovirasto

Hovioikeus vahvisti työsyrjintäsakot

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 10:44 EET

Turun hovioikeus ei 31.1.2011 antamallaan päätöksellä muuttanut Tampereen käräjäoikeuden syyskuussa 2009 tekemää päätöstä, jolla käräjäoikeus tuomitsi tamperelaisen kuljetusalan yrittäjän työsyrjinnästä 30 päiväsakon eli 600 euron sakkorangaistukseen. Työnantaja oli irtisanonut raskaana olleen työntekijän ilman painavaa, hyväksyttävää syytä.

Raskaana olleen työntekijän suorittamasta kuljetustyöstä oli luovuttu sen kannattamattomuuden takia ja työntekijän työ oli siten vähentynyt. Työnantaja ei kuitenkaan selvittänyt irtisanomistilanteessa olisiko työnantajalla ollut sellaisia työtehtäviä, joista raskaana oleva työntekijä olisi selvinnyt. Käräjäoikeus oli katsonut, että koska työnantaja oli laiminlyönyt tarjota työntekijälle muuta työtä tämän työn vähennyttyä, sillä ei ollut oikeutta irtisanoa työntekijää työsopimuslain 7 luvun 3 §:n tarkoittamalla tavalla.

Hovioikeus katsoi perusteluissaan, että oli riidatonta, että kuljetusliikkeeseen oli ennen irtisanomista ja sen jälkeen palkattu useita uusia työntekijöitä. Palkattujen työntekijöiden määrä oli huomattavasti suurempi kuin vastaaja oli käräjäoikeudessa kertonut. Työnantajan kuljetustoiminta on hovioikeuden mukaan ollut monimuotoista ja laajaa. Tähän nähden ei ollut uskottavaa, ettei asianomistajalle olisi ollut työtehtäviä. Asiassa on lisäksi selvitetty, että yhtiöön oli otettu runsaasti vuokratyövoimaa. Sen sijaan sitä, että joku työ, johon oli palkattu uusi työntekijä, olisi soveltunut asianomistajalle, ei ollut selvitetty. Hovioikeus katsoi, että työntekijä oli raskauden takia asetettu epäedulliseen asemaan sukupuolensa takia.

Turun hovioikeuden asia nro R 09/2344

Lisätietoja: Lakimies Jouni Kallioluoma, puh. 040-528 1506