Viestintätoimisto Pohjoisranta

HP:n tutkimuksen mukaan organisaatiot eivät ole varautuneet nettihyökkäyksiin

Lehdistötiedote   •   Syys 24, 2010 17:43 EEST

24.9.2010 – HP:n julkistama globaali tutkimus* kertoo vakavista puutteista organisaatioiden varautumisessa nettihyökkäyksiin. Vaikka riskit tiedostetaan, yrityksissä ja julkisyhteisöissä ei ole ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin.

Tutkimus paljastaa, että Yhdysvalloissa yli puolet (56 prosenttia) ja Euroopassa selvästi yli kolmannes (38 prosenttia) organisaatioista uskoo jo joutuneensa verkkohyökkäyksen kohteeksi. Vastaavasti 78 prosenttia (Yhdysvallat) ja 60 prosenttia (Eurooppa) organisaatioista uskoo verkkohyökkäyksen häiritsevän vakavasti maansa kriittisiä toimintoja seuraavan kahden vuoden aikana. Selvä enemmistö vastaajista on myös sitä mieltä, että hyökkäyksiä on vaikea havaita (88,5 prosenttia), ne on vaikea korjata nopeasti (86,5 prosenttia) ja niiltä suojaavia tietoturvapaikkauksia ei ole saatavilla (82,5 prosenttia).

Vaikka tietoisuus nettihyökkäyksien riskeistä ja vaikutuksista kasvaa koko ajan, vain 38 prosenttia vastanneista organisaatioista on lisännyt investointejaan hyökkäysten estämiseksi. 53 prosenttia vastaajista on myös sitä mieltä, ettei heidän organisaationsa nykyinen budjetti riitä kyberuhkiin vastaamiseen.

“Organisaatiot tunnistavat niitä kohtaavat uhat, mutta tutkimus paljastaa selvästi, etteivät ne ole tarpeeksi valmistautuneita niihin”, sanoo Yrityspalvelut-liiketoimintayksikön johtaja Yrjö Lehtonen HP:sta. “Yritykset ja julkishallinto joutuvat tasapainoilemaan läpinäkyvyyden ja luottamuksellisuuden välillä. Vastataksemme näihin haasteisiin olemme kehittäneet tutkimustulosten avulla työkalun, jolla yritykset ja yhteisöt voivat arvioida valmiuksiaan verkkouhkien suhteen. Yhdessä HP:n turvallisuusratkaisujen, tuotteiden ja palveluiden kanssa työkalulla voidaan parantaa organisaatioiden valmiuksia”, Lehtonen jatkaa.  

HP:n kehittämän Cybersecurity Readiness Tool -työkalun avulla organisaatiot tunnistavat keskeisimmät haavoittuvuutensa ja voivat verrata omia valmiuksiaan muihin yrityksiin. HP loi tutkimuksen perusteella myös malliprofiilin hyvin valmistautuneesta organisaatiosta ja sen tärkeimmistä piirteistä: Useimmiten yksityisellä sektorilla toimivalla malliyrityksellä on datan turvallisuudesta vastaava, vahvat valtuudet omaava tietohallintojohtaja, esimerkiksi Chief Information Security Officer. Organisaatio on myös halukas uusien teknologioiden käyttöönottoon ja todennäköisesti jo mukana alakohtaisissa tai valtion johtamissa yhteistyöhankkeissa.


Mediayhteydet: Taina Kaitala, puh. 050 372 3406,
etunimi.sukunimi@hp.com