HSL Helsingin seudun liikenne

HSL haluaa tiivistää yhteistyötä VR:n ja Liikenneviraston kanssa lähijunaliikenteen luotettavuuden parantamiseksi

Lehdistötiedote   •   Marras 22, 2011 17:45 EET

Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuutta voidaan parhaiten edistää VR:n, Liikenneviraston ja HSL:n voimien yhdistämisellä. ”Myös Helsingin lähijunaliikenteen matkustajamäärät tulisi ottaa paremmin huomioon ratkaisuja tehtäessä. Helsingin seudulla junissa tehdään vuosittain noin 55 miljoonaa matkaa, kun koko Suomen junaliikenteessä matkustajamäärä on noin 70 miljoonaa”, sanoo osaston johtaja Ville Lehmuskoski.

HSL on huolissaan lähijunaliikenteen luotettavuuden nykytasosta. Lähijunat ovat joukkoliikenteen keskeinen runko pääkaupunkiseudulla, ja asiakkaalle niiden luotettavuus yksi kriittisimmistä seikoista palvelun laadun näkökulmasta. Viime vuosina luotettavuus ei ole ollut lähimainkaan riittävällä tasolla.

HSL, VR ja Liikennevirasto ovat selvittäneet syitä ja keinoja junaliikenteen täsmällisyyden parantamiseksi. ”Lähijunaliikenteen täsmällisyyden johtaminen ei ole ollut riittävän kokonaisvaltaista”, Lehmuskoski sanoo. ”Jatkossa tarvitaan aiempaa tavoitteellisempaa työskentelyä täsmällisyyden parantamiseksi. Se edellyttää myös roolien kirkastamista HSL:n, VR:n ja Liikenneviraston kesken.”

HSL kiirehtii neuvottelujen aloittamista HSL:n, VR:n ja Liikenneviraston kesken täsmällisyyteen olennaisesti vaikuttavista toimenpiteistä. Tällaisina HSL pitää muun muassa lähijunaliikenteen ohjauksen korkeampaa priorisointia suuren matkustajamäärän vuoksi sekä junahenkilöstön ja kaluston kierron selkeyttämistä. HSL:n rooliin sopisi myös koko joukkoliikenteen matkustajainformaation laatutason määrittelyvastuu toimialueellaan sekä eri toimijoiden tuottaman tiedon koordinointi, josta olisi hyötyä etenkin häiriötilanteiden hoidossa.

Pidemmällä aikavälillä lähijunaliikenteen tulisi olla lähempänä metromaista kaupunkirataliikennettä, jolle leimallista ovat tiheät vuorovälit, liikenteen luotettavuus ja hyvä toimintavarmuus myös häiriötilanteissa. Tarvittavia toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisivat mm. kaupunkirataliikenteen voimakkaampi erottelu tavara- ja kaukojunaliikenteestä, kaupunkiratojen opastinvälien lyhentäminen tiheämmän vuorovälin aikaansaamiseksi sekä puolenvaihtopaikkojen lisääminen kaupunkirataraiteiden välille häiriöherkkyyden vähentämiseksi.

Lähijunaliikenteen luotettavuutta koskevan selvityksen mukaan täsmällisyyden parantaminen kannattaa. Liiketaloudellisesta näkökulmasta myöhästymisten ja junavuorojen perumisten estämisestä kannattaisi maksaa nykyarvoltaan 30 milj. euroa 5 % laskentakorolla ja 30 vuoden laskenta-ajalla. Yhteiskuntataloudellisesti arvioituna luotettavuuden hyöty on jopa 169 milj. euroa, johon lisänä tulevat muut joukkoliikenteen käyttöä ja imagoa edistävät hyödyt.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, puh. 09 4766 4040
osaston johtaja Ville Lehmuskoski, puh. 09 4766 4330
kehittämisryhmän päällikkö Kerkko Vanhanen, puh. 09 4766 4379