HSL Helsingin seudun liikenne

HSL Helsingin seudun liikenteen hallituksen päätökset 22.11.2011

Lehdistötiedote   •   Marras 22, 2011 17:46 EET

Esityslistatekstit ovat luettavissa täältä.

HSL:n hallintojohtajan viran täyttäminen
HSL:n hallitus päätti valita hallintojohtajan virkaan Tuija Sundbergin ja vahvistaa viran palkkauksen esityksen mukaisesti. Linkki esitykseen.  

Sipoon linja-autoliikenteen lippuyhteistyösopimukset
Hallitus hyväksyi Sipoon alueen U-liikennesopimusten esittelytekstissä ja sopimusluonnoksessa kuvatut periaatteet ja korvaushinnat. Linkki esitykseen.

Lausunto joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä
Hallitus antoi esittelijän muokkaaman lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle joukkoliikenteen palvelutasomäärittelystä . Linkki alkuperäiseen esitykseen.

HSL:n osavuosikatsaus 3/2011
Hallitus merkitsi tiedoksi HSL:n osavuosikatsauksen. Linkki esitykseen.

Päiväajan liikenteen tarjonnan lisääminen
HSL on selvittänyt päiväajan liikenteen lisäämisen vaikutuksia joukkoliikenteeseen. Tehokkaimpina keinoina selvityksessä nousevat esiin päiväajan lähijunaliikenteen ja Helsingin sisäisen bussiliikenteen vuorojen tihentäminen. Linkki esitykseen.

Kuha-hankkeen tilannekatsaus
Hallitus merkitsi tiedoksi metropolialueen pienten, kustannustehokkaiden hankkeiden –hankekokonaisuuden tilannekatsauksen. Linkki esitykseen.

Lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen
Hallitus kehottaa HSL:ää ryhtymään esityksen mukaisiin toimenpiteisiin yhteistyössä Liikenneviraston ja VR:n kanssa. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, p. 0505658884, suvi.rihtniemi@hsl.fi
viestintäjohtaja Mari Flink, p.0407150440, mari.flink@hsl.fi