Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

HSY ja Uudenmaan ELY-keskus kutsuvat keskustelemaan Vantaanjoen järvien säännöstelystä

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2011 21:11 EET

Vantaanjoen järvien eli Hirvijärven, Ylä- ja Alasuolijärven sekä Kytäjärven säännöstelylupien muuttamisesta on valmistunut suunnitelma, josta yleisön on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Keskustelutilaisuus järjestetään keskiviikkona 23. marraskuuta kello 17.00 Riihimäellä Hirvijärven leirikeskuksessa osoitteessa Hirvijärventie 760.

Yleisötilaisuudessa kerrotaan hankkeesta yleisesti sekä esitellään hankkeen loppuraporttiluonnos. Yleisön mielipiteet kirjataan. Paikalla ovat Helsingin seudun ympäristöpalvelujen, Uudenmaan ELY-keskuksen ja kuntien edustajat sekä suunnitelmaluonnoksen tehnyt konsultti Maveplan Oy:stä.

Tarve säännöstelymääräysten muutoksille johtuu luonnonolosuhteiden ja vesitilan selkeästä muutoksesta. Talvivalunta on lisääntynyt ja aikaistunut, vastaavasti kesäisin on pitkiä kuivia jaksoja. Ilmaston ääri-ilmiöiden arvioidaan yleistyvän. Säännöstelymääräysten muutosten tarkoituksena on lisätä joustavuutta ja mahdollisuutta ennakointiin säännöstelyjen toteutuksessa. Joinain aiempina vuosina on ollut vaikea säännöstellä järviä lupamääräysten mukaisesti.

Hirvijärven, Suolijärvien ja Kytäjärven säännöstelymääräysten muuttamiseksi laaditussa vesioikeudellisessa hakemussuunnitelmassa määritellään järvien tilan ja käytön kannalta sopivat vedenkorkeudet. Muutokset pyritään toteuttamaan sellaisina, että järvien keskiveden korkeudet eivät muutu nykyisestään. Työssä on tehty virtaamia ja vedenkorkeuksia koskevat säännöstelylaskelmat, määritetty uudet padotus- ja juoksutusmääräykset sekä arvioitu tehtyjen muutosten vaikutuksia.

Järvien käyttömahdollisuus varavesilähteinä säilytetään edelleen. Säännöstelyjen tarkoituksena on pääkaupunkiseudun raakaveden saannin turvaaminen poikkeuksellisissa tilanteissa.

Lisätietoja:

Tutkimusteknikko Veli Matti Halsti, HSY:n vesihuolto, puh 050 380 9683

Yksikön päällikkö Kari Rantakokko, Uudenmaan ELY-keskus, puh 040 532 8793