Aluehallintovirasto

Hudinsuon turvetuotantoalueelle ei myönnetty ympäristölupaa

Lehdistötiedote   •   Helmi 17, 2011 12:23 EET

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 9.2.2011 antamallaan päätöksellä hylännyt Vapo Oy:n Haukivuorelle suunnitellun Hudinsuon turvetuotannon ympäristölupahakemuksen. Hakemus koski noin 50 ha:n tuotantoalaa.

Kartoilla Hutinsuon nimellä näkyvä suunniteltu tuotantoalue on ojittamatonta suota. Tuotantoalueen kuvatusvedet oli suunniteltu johdettavan laskuojassa Iso-Tylösen eteläosaan ja edelleen Pikku-Tylösen kautta Heinäjoessa Kangasjärveen. Kangasjärveen johdetaan kuivatusvedet useilta turvetuotantoalueilta.

Hakemus on hylätty kuivatusvesistä alapuolisessa vesistössä, Iso- ja Pikku-Tylösessä ja Heinäjoessa, todennäköisesti aiheutuvan merkittävän pilaantumisen vuoksi. Järvien virkistyskäyttö olisi vaikeutunut vesistövaikutusten vuoksi. Pohjan liettyminen olisi huonontanut kalojen lisääntymismahdollisuuksia. Hylkäämisperusteena oli myös suunnitellun tuotantoalueen lähistöllä sijaitseva sääksen pesäpuu, joka on suojelukohde. Pesintä olisi häiriintynyt liian lähellä tapahtuvasta turvetuotannosta. Tuotantoalueen vierellä noin 270 m:n päässä olevalle kiinteistölle ja Iso- ja Pikku-Tylösen rannoilla sijaitseville vapaa-ajanasunnoille olisi aiheutunut kohtuutonta pöly- ja meluhaittaa.

Päätös nro 22/2011/1 Päätös (pdf)
Diaarinumero ISAVI/65/04.08/2010

Lisätietoja
Ma. ympäristöylitarkastaja Raili Pärjälä p. 040 774 8076, raili.parjala@avi.fi